Холестерол профил (Cholesterol Panel)

[lwptoc depth=“2″]

Холестерол профил (Cholesterol Panel)

Липидите са разнородна група неразтворими във вода органични съединения. Основните липиди в кръвната плазма са мастни киселини, триглицериди, холестерол и фосфолипиди. Получаваните с храната липиди се означават като екзогенни. В тънките черва екзогенните липиди се емулгират от жлъчните соли и под въздействие на липолитичните ензими се разграждат, след което се всмукват от клетките на чревната лигавица.
Там една част от екзогенните мастни киселини се ресинтезират в моно-, ди- и триглицериди, холестеролови и други естери и попадат в циркулацията, където се метаболизират, поемат от периферни тъкани или се отлагат в мастните депа. Другата по-голяма част екзогенни липиди се транспортира директно в черния дроб. От тях чернодробната клетка ресинтезира характерни за човешкия организъм ендогенни липиди (триглицериди, холестеролови естери, фосфолипиди, сфинголипиди и др.).
Клетките в периферните тъкани са снабдени с необходимите ензими и също могат да синтезират холестерол, мастни киселини, фосфолипиди, триглицериди и други ендогенни липиди, съобразно нуждите си. В случай на повишени енергийни изисквания, триглицеридите от мастните депа се мобилизират и свободните мастни киселини се транспортират до периферните тъкани за метаболизиране.

При този двупосочен обмен (от чревни клетки до черен дроб, периферни тъкани, мастни депа и обратно), значително количество неразтворими липиди трябва да бъде транспортирано във водната среда на кръвната плазма. Този транспорт става възможен след свързване на липидите със специфични белтъци (аполипопротеини) и образуване на специфични разтворими комплекси – липипротеини.

За клиниката транспортните форми и обмяната на липидите представлява интерес, защото увеличението им и променените съотношения на липопротеините са главни рискови фактори в патогенезата на атеросклерозата. Честотата на атеросклерозата е толкова голяма, че с право се нарича „епидемия на 20-я век“. В страните с високо ниво на социално-икономическо развитие двете нейни прогностично най-тежки локализации – коронарна и мозъчна, причиняват около 40% от общата смъртност. Освен това атеросклерозата води до преждевременно инвалидизиране на огромен брой работоспособни хора.

Генералният рисков фактор на атеросклерозата е повишеният кръвен холестерол. В сила е старото правило: „без холестерол няма атеросклероза“. От значение е определянето не само на общия холестерол, но и разпределението му в отделните липопротеини. На базата на тяхната плътност и според подвижността им в електрофоретично поле липопротеините се разделят на 4 класа:

  • Хиломикрони – съдържат главно триглицериди резорбирани от храната. Тяхното съдържание се използва от черния дроб за синтез на други липопротеини. В кръвта се откриват до 8 часа, след последното нахранване, сутрин на гладно липсват. Този клас не е атерогенен – поради големината на частиците не е възможно преминаване през съдовата стена.
  • VLDL (Very Low Density Lipoprotein) – липопротеини с много ниска плътност. Те са транспортни носители на ендогеннте триглицериди и предшественици на LDL.
  • LDL (Low Density Lipoprotein) – липопротеини с ниска плътност. Този клас е носител на по-голямата част от кръвните липиди. В химическия му състав преобладава холестеролът. LDL се отличава с много висока атерогенност.
  • HDL (Hight Density Lipoprotein) – липопротеини с висока плътност. Този клас има като основна функция транспорта на холестерола от периферните тъкани към черния дроб и не е атерогенен. Обратно, високото съдържание на този клас липопротеини в кръвта се счита за антиатерогенен фактор и с основание се нарича „клас на дълголетието“.

Изследването на общия холестерол и липопротеините са обединени в общо изследване с най-важните показатели – HDL, LDL, и триглицеридите за по-голямо удобство на пациентите и поради медицинската необходимост от информация за разпределението на холестероловите фракции. Профила съдържа:

  • Холестерол
  • HDL-Холестерол
  • LDL-Холестерол
  • VLDL-Холестерол
  • Триглицериди