Хроничен хепатит

Какво е хепатит?

Хепатитът представлява възпаление на чернодробната тъкан. Когато хепатитът продължи повече от шест месеца, той се нарича хроничен хепатит.

Етиология

Причините за хепатит могат да бъдат разделени на следните основни категории: инфекциозни, метаболитни, исхемични, автоимунни, генетични и други. Инфекциозните агенти включват вируси, бактерии и паразити. Токсини, лекарства, алкохол са метаболитни причини за увреждане и възпаление на черния дроб. Автоимунните и генетичните причини за хепатита включват генетични предразположения и имат склонност да засягат характерните популации. Етиологията на хроничните хепатити е разнообразна:

 • инфекции – хепатит B и C
 • токсични влияния
 • алкохолна болест
 • лекарствени въздействия
 • наследствена хемохроматоза, болест на Уилсън
 • билиарна цироза
 • склерозиращ холангит
 • автоимунни процеси – автоимунен хепатит

Клинична картина

Хроничният хепатит често е асимптоматичен в началото на курса си и се открива само чрез чернодробни лабораторни изследвания за скрининг или за оценка на неспецифични симптоми. С напредване на заболяването пациентите могат да развият конституционни симптоми, подобни на острия хепатит, включително умора, гадене, повръщане, лош апетит и болки в ставите. Жълтеницата може да се появи също така, но много по-късно в процеса на заболяването и обикновено е признак на напреднало заболяване. Хроничният хепатит влияе на хормоналните функции на черния дроб, което може да доведе до акне, хирзутизъм и аменорея (липса на менструален цикъл) при жените. Обширните увреждания и белези на черния дроб с течение на времето определят цироза, състояние, при което способността на черния дроб да функционира е постоянно възпрепятствана. Това води до жълтеница, загуба на тегло, коагулопатия, асцит и периферен оток (подуване на краката). Цирозата може да доведе до други животозастрашаващи усложнения като чернодробна енцефалопатия, варици на хранопровода, хепаторенален синдром и рак на черния дроб.

Клиничната картина на хроничен хепатит е с широк спектър от клинична манифестации – от слабо изразена тъпа болка в дясно подребрие при неактивните форми до декомпенсационни прояви, обща отпадналост, безапетитие, лабораторни данни за възпалителен процес в черния дроб – завишени трансаминази (АСАТ, АЛАТ).

Патологични характеристики

Макроскопски черният дроб е от умерено увеличен до леко намалени размери при цироза, предният ръб е заоблен, с плътна консистенция, гладка до възлеста повърхност, с червено-сивкава оцветка прозираща под капсулата. Микроскопски са характерни няколко процеса:

 • Портално възпаление – отличителен белег на хроничния хепатит, варира от ограничено до дифузно. От клетките на възпалението доминират лимфоцити и плазматични клетки, при хроничен хепатит C се срещат и лимфоидни фоликули.
  • Интерфейс хепатит – характеризира се с перипортални некрози, мононуклеарен възпалителен инфилтрат разположен в граничната пластинка, фигура 1.
  • Паренхимно възпаление и некроза
  • Фиброза

Прогресиращата фиброза включва граничната пластинка и води до разширяване на порталните пространства, образуване на порто-портални или порто-централни фиброзни мостчета. Различават се две основни хистологични форми на хроничен хепатит в зависимост активност на процеса:

 • Хроничен персистиращ хепатит
  • слабо изразен портален хепатит
  • изразен портален и портосептален хепатит
 • Преходна форма на хроничен персистиращ хепатит в хроничен активен хепатит или на хроничен активен хепатит в хроничен персистиращ хепатит – порто-лобуларен хепатит
 • Хроничен активен хепатит
  • слабо изразен хроничен активен хепатит – порто-перипортален
  • слабо изразен хроничен активен хепатит – порто-перипортален-септален
  • изразен хроничен активен хепатит – портомедиерен
  • изразен хроничен активен хепатит – с мостови некрози
 • Преходна форма на хроничен активен хепатит в чернодробна цироза

Макроскопски черният дроб при хроничен персистиращ хепатит е с гладка повърхност, плътна консистенция, червено-сивкава оцветка, предният ръб е заоблен, умерено увеличен. Микроскопски възпалителен инфилтрат в порталното пространство, в напреднали случаи – септални структури от съединителна тъкан. При обостряне възпалителните инфилтрати се срещат в нови области.

При първа степен слабо изразен портален хроничен персистиращ хепатит е налице оскъден кръглоклетъчен инфилтрат в порталните пространства, откриват се множество фибробласти и фиброцити. Открива се дифузна или перицелуларна кондензация на ретикуларната мрежа в чернодробните лобчета.

При втора степен изразен портален хепатит, е налице разширение на порталните пространства, умерена до силна инфилтрация с лимфоцити, макрофаги, плазмоцити, фибробласти. Възпалителният инфилтрат е в порталните пространства, не нарушава граничната пластинка на хепатоцита, в чернодробните делчета се откриват единични разпръснати грануломи от некротичен хепатоцит заобиколен от лимфоцити и макрофаги. Архитектониката на чернодробните делчета е запазена, в паренхима могат да се открият умерено хиперплазирали Купферови клетки, вакуолна или балонна дегенерация на отделни хепатоцити.

При порто-септалния хроничен хепатит фибропластичният процес в порталните пространства е довел до формиране на септални структури проникващи в перипорталните и интермедиерните зони на чернодробното лобче. Възпалителният инфилтрат е ограничен в порталните пространства, не нарушава граничната пластинка на хепатоцита.

При преходната форма на хроничен персистиращ хепатит в хроничен активен хепатит микроскопски се установява портолобуларен хепатит – разширение на порталните пространства, умерена до силна инфилтрация с възпалителни клетки и фибробласти, неспецифичен възпалителен гранулом в лобуларния паренхим.

При хроничен активен хепатит макроскопски черният дроб е с неравна повърхност, консистенцията е плътна, предния ръб е заоблен, размерите са увеличени. Микроскопски се наблюдават се стъпаловидни клетъчни некрози по периферията на порталните пространства. В силно агресивните случаи се образуват мостови некрози в лобчетата свързващи съдовите структури.

При първа степен слабо изразен порто-перипортален хепатит, стъпаловидни клетъчни некрози по периферията на порталните пространства. При порто-перипортален-септалния хепатит стъпаловидни клетъчните некрози изхождат от порталните пространства и септалните структури. При втора степен – изразен хроничен активен хепатит – портомедиерен тип има силно застъпени стъпаловидни клетъчни некрози в перипорталните и интермедиерните зони.
При изразения хроничен активен хепатит с мостови некрози, некрозите свързват съдовите структури. Преходната форма на хроничен активен хепатит в чернодробна цироза е крайният стадий на хроничен хепатит, налице е подчертан фибропластичен процес.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова