Луксация на раменната става

Луксация на раменната става

Луксацията предстявлява пълно разместване на ставните повърхности на дадена става. Травматичното изкълчване на раменната става (Luxatio humeri) е най-често срещаната луксация.

От какаво се причинява?

Причините за възникване на това състояние могат да се разделят на такива от страна на ставата и на външновъздействащи причини. Основната причина, произтичаща от анатомичното устройство на ставата, е голямото, в сравнение с други стави, несъответствие между ставните повърхности, които си взаимодействат при движение.
Втората основна причина е сравнително слабия лигаментарен апарат на раменната става. Към външните причини за раменна луксация естествено се причисляват различните видове травматични въздействия, детерминирани и от големия обем на движенията в тази става.

Какви са болестните промени?

При всички изкълчвания в раменната става се разкъсва ставната капсула и главата на раменната кост заема нетипично положение в раменната област, което е различно в зависимост от посоката на действие на силата, довела до луксацията, както и от положението на крайника в момента на действие на силата. При най-честия тип изкълчване, главата на раменната става изилиза от капсулата в посока напред и се опипва в областта под гръдния мускул.

Какви са симптомите?

Горният крайник губи възможност за извършване на активни и пасивни движения. Нарушението на анатомичната структура на раменната област е видимо. При всички случаи има силна болка, която се увелича при диагностично и терапевтично интервениране. Бързо след травмата възниква и изразен оток в областта, който е съпроводен от хематом, поради разкъсването на ставната капсула.

Как се поставя диагноза?

Освен чрез оглед и палпация, диагнозата луксация се уточнява и чрез извършването на ренгеноскопия и рентгенография. Важно е да се разпита болния дали е преживял тежка травма или се касае за хабитуално изкълчване. За разлика от травматичната луксация, при хабитуалната („по навик“) не се наблюдава действие на голяма сила и тя може да възникне дори при кихане. Обикновено пациентите могат сами да наместват ставата при хабитуална луксация.

С какво може да се обърка?

Трудно би могло типичната клинична картина на раменната луксация да се сгреши с друго състояния. Основните усиля в диагностичен план трябва да бъдат насочени към установяването на допълнителни увреждания като фрактури, което се постига с внимателно разчитане на рентгеновата снимка. Трябва да се изключат и травматични увреждания на съдове, нерви и лигаменти.

Как се лекува?

Извършва се репозиция на ставата, което става под пълна упойка, поради нетърпимата болка, която се изпитва по време на манипулацията. След това ставата се имобилизира с помощта на шини и превръзки, за да се даде възможност на капсулата да зарастне, и за да се избегне хронифициране на страданието.

Как да се предпазим?

Предпазването от изкълчване се състои предимно в избягване на травми в областта на рамото. При наличие на слабост в свързочния ставен апарат, какъвто е наличен при някои индивиди, може да се практикуват целенасочени гимнастически упражнения под ръководството на треньор с цел укрепването му.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

Особено важно е провеждането на ранна рехабилитация. Още докато раменната става е имобилизирана, се провежда раздвижване на другите стави, което ускорява възстановяването. След премахване на обездвижването се провежда специализирана рехабилитация при специалист с цел пълно възстановяване на движенията в засегнатата става.