Луксации (изкълчвания)

[lwptoc depth=“1″]

Луксации (изкълчвания)

Изкълчването (luxatio) представлява трайно и пълно разместване на ставните повърхности на костите, формиращи дадена става. Травматичните изкълчвания настъпват внезапно под въздействие на външна сила.

От какаво се причинява?

Травматичното изкълчване настъпва при внезапно бързо въздействие на външна сила. Обикновено силата действа индиректно върху ставата. Съществуват още вродени и патологични изкълчвания.

Какви са болестните промени?

Под въздействие на външната сила настъпва разкъсване на ставната капсула и свързочния апарат. Образува се отвор, през който излиза едно от ставните тела. Травмата води до излив на кръв в ставата и околните тъкани, а болката води до спазъм на околната мускулатура. Според местоположението на периферното ставно тяло спрямо централното, луксацията може да бъде: предна, задна, долна и т.н.

Какви са симптомите?

Пострадалият съобщава за увреждане, вследствие на травма. Оплакванията са болка, оток, хематом в областта. Може да бъде нарушена надлъжната ос на крайника, да се наблюдава относително скъсяване или удължаване.

За травматичните луксации са характерни следните симптоми:

  • Деформация на ставата – ставата загубва своята нормална конфигурация. Този симптом е водещ, особено при луксация на раменна, колянна става, ставите на пръстите на ръцете;
  • Блокаж на ставата – движенията в ставата са невъзможни;
  • Принудително положение на крайника – особено характерно при луксации на тазобедрената става;
  • Пружинно съпротивление – при опити за промяна в положението на крайника се усеща съпротивление. Когато се премахне натискът, крайникът се връща в първоначалното си положение.

Как се поставя диагноза?

 

Диагнозата се поставя на базата на анамнезата за травматично въздействие, типичните клинични белези и се потвърждава чрез рентгеново изследване.

С какво може да се обърка?

Трябва да се изключат други травматични увреждания (навяхване, фрактура), увреждания на съдове, нерви, лигаменти. При анамнеза за липсваща или слабо въздействаща външна сила – да се изключат състояния, които могат да доведат до патологични фрактури или луксации.

Как се лекува?

Лечението трябва да се проведе в спешен порядък, тъй като в ранните часове след травмата спазъмът на околната мускулатура не е така силно изразен и отокът е по-малък. В следващите дни те се засилват и наместването е по-трудно. Изкълчената става трябва да се намести, най-добре под обща упойка. Тогава се релаксира мускулатурата и напрежението на ставната капсула и свързочния апарат намалява. За наместването на ставата се използват различни методи. Чрез тях се цели изместеното ставно тяло да премине през отвора на разкъсаната ставна капсула и да се върне на нормалното си място. При това се чува характерно щракване. След това задължително се прави контролна рентгенова снимка. Следва имобилизация на ставата до зарастване на ставната капсула и меките ставни тъкани и резорбиране на хематома.

Как да се предпазим?

Предпазване от травми е основната профилактика.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

По спешност наместване на ставата в здравно заведение. След като се имобилизира наместената става, трябва да се провежда активно раздвижване на останалите стави на засегнатия крайник. Така се предотвратява мускулната атрофия и се подобрява кръвообращението, което подпомага възстановяването. След прекъсване на имобилизацията се провежда лечебна физкултура за пълното възстановяване на функциите на засегнатия крайник.