Изследване на натрий в кръвта (серумен натрий)

[lwptoc depth=“1″]

Изследване на натрий в кръвта (серумен натрий)

Натрий е основният извънклетъчен катион (положително зареден йон), който играе важна роля в поддържането на осмоларитета и обема на извънклетъчната течност. Част от неговите функции са транспорт на някои органични вещества през клетъчните мембрани, алкално-киселинното равновесие на кръвта, активността на някои ензими, възникване на акционен потенциал и др.

Кога се изследва серумен натрий?

Индикациите му за изследване включват:

 1. Нарушения ва водно-електролитния баланс
 2. Полиурия с полидипсия
 3. Нарушения на КАО
 4. Бъбречни заболявания
 5. Хипертония
 6. Отоци
 7. Ендокринни заболявания
  1. Хипотиреоидизъм
  2. Повишена или намалена екскреция на минералкортикоиди

Какви са нормалните стойности на натрий в кръвта?

Референтните граници на натрия са:

 • Възрастни – 135-155 mmol/l
 • Деца < 1 г. – 133-142 mmol/l
 • Деца > 1 г. – 134 – 143 mmol/l

Кога серумният натрий е увеличен?

Увеличените нива на натрий в кръвта се означават като хипернатремия и се наблюдават при:

 • Нарушена концентрационна способност на бъбреците
 • Загуба на вода през бъбреците (нарушена секреция на антидиуретичен хормон)
 • Загуба на вода през храносмилателния тракт

Кога серумният натрий е намален?

Намалените нива на натрий в кръвта се означават като хипонатремия и се наблюдават при:

Хипонатремия, съпътствана с намален обем на извънклетъчната течност и натриев дефицит:

 • Употреба на диуретици
 • Дефицит на минералкортикоиди
 • Дефицит на глюкокортикоиди
 • Осмотична диуреза
 • Метаболитна алкалоза
 • Панкреатит, перитонит, илеус, изгаряния
 • Повръщане, диария

Хипонатремия, съпътствана с увеличен обем на извънклетъчната течност и нормално съдържание на натрий

 • Хипотиреоидизъм
 • Психози
 • След операции
 • Лекарства – никотин, морфин, клофибрат, карбамазепин, антидепресанти, индометацин