IgG

[lwptoc depth=“2″]

IgG

LOINC 2465-3
Кратко наименование IgG
Пълно наименование на теста Концентрация на имуноглобулин Г в серум
Мерни единици g/L
Методика Имунотурбидиметрия
Други имена IgG, ИгГ
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма
Референтни стойности 7.0-16.0

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно в т.ч. без прием на кафе със захар или мед.