Изследване на хлориди в кръвта (серумни хлориди)

Изследване на хлориди в кръвта (серумни хлориди)

Хлоридът или Сl е основен анион (отрицателно зареден йон) на извънклетъчната течност – около 88% от хлоридите в тялото се намират в извънклетъчната течност и около 12% – в клетките.

При обичаен хранителен режим ежедневно се резорбират около 120-260 mmol хлориди в храносмилателния тракт, като същото количество се отделя от организма – 2% през стомашно-чревния тракт, 98% през бъбреците и под 0,5% чрез потта.

Кога се изследват хлоридите в кръвта?

Показанията за изследване включват:

 • контрол на лечението с инфунзии
 • нарушения на киселинно-алкалното равновесие
 • нарушения на водноелектролитния баланс
 • застрашаващи живота спешни състояния

Какви са нормалните стойности на хлориди в кръвта?

Референтни стойности за деца и възрастни

 • Възрастни  95 – 105 mmol/l
 • Деца 96-109 mmol/l

Кога хлоридите са намалени?

Нивото на хлоридите в кръвта може да бъде намалено (хипохлоремия) поради:

 • Загуби на хлорид в стомашно-чревния тракт – повръщане, дренажи
 • Употребата на диуретици
 • Хипералдостеронизъм
 • Синдром на Cushing

Кога хлоридите са увеличени?

Освен намалено, нивото на хлоридите в кръвта може и да бъде увеличено (хиперхлоремия) поради:

 • Бъбречна тубулна ацидоза
 • Хронична хипервентилация
 • Вливане на хлориди