Калий в диуреза (Potassium in 24h Urine)

Калий в диуреза (Potassium in 24h Urine) медипро

Калий в диуреза (Potassium in 24h Urine)

LOINC 2829-0
Кратко наименование К+ в диуреза
Пълно наименование на теста Концентрация на Калий в 24-часова диуреза
Мерни единици mmol/24h
Методика ISE – индиректна потенциометрия
Други имена Potassium in diuresis
Материал 24 часова урина
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане виж указанията за събиране на 24-часова урина
Референтни стойности 25,00 – 125,00

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8оС) до приключване на събирането. В деня, когато стартира събирането на диурезата, първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Събраната урина се размесва добре и се измерва точното количество в милилитри.

Около 10-15 ml се доставят в лабораторията, като задължително се записва общото количество урина в милилитри.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Отклонения от нормалните референтни стойности в урината

  • бъбреците елиминират излишъка на калий с урината, така че високи стойности в урината могат да бъдат резултат от високи стойности на калий в кръвта
  • висок калий в урината може да се съпровожда от нормални до ниски стойности в кръвта при бъбречна загуба на калий
  • при недостатъчен прием на калий, концентрация в кръвта и в урината е ниска
  • понижен калий в урината може да се дължи на приема на лекарства или нарушена продукция на алдостерон
  • повишен калий в урината може да бъде резултат от увреждане на тъкани, анорексия, бъбречни заболявания

Информация за лекари

Информация за партьори