Кардиологичен медицински център-Ямбол, гр. Ямбол

  1. Home
  2. »
  3. Кардиологичен медицински център-Ямбол, гр. Ямбол
Contact Information
Адрес:
ул. Ангел Кънчев 35, гр. Ямбол 8600
Description:

Кардиологичен Медицински Център – Ямбол предлага първокласна доболнична медицинска помощ от доказани лекари с дългогодишен опит от различни области на медицината.

Кардиологичен медицински център - Варна е лечебно заведение за специализирана доболнична медицинска помощ, което предлага висококачествени услуги, фокусирани предимно в областта на сърдечносъдовите заболявания. В центъра работят лекари с богат опит и утвърдено име в различни области на медицината. Лечебното заведение разполага с модерно оборудвани специализирани кабинети и клинична лаборатория със съвременна апаратура.

Кабинети:

Кардиологичен;
Ендокринологичен;
Нефрологичен.
В Кардиологичен медицински център - Варна се извършват специализирани и високоспециализирани медицински дейности:
Измерване на сърдечните тонове;
Измерване на кръвното налягане;
Електрокардиограма (ЕКГ);
Ехокардиография (ЕхоКГ);
Велотест (натоварване на сърцето с велоергометър);
24-часов Холтер на сърдечна честота;
Измерване на еднократна кръвна захар с глюкомер;
Ехография на бъбреци;
Измерване на остатъчна урина.
Центърът работи по договор с НЗОК, както и с доброволни здравноосигурителни и застрахователни дружества.
Телефон: 046 662389

Send message to moderator