Карциноиди на тънкото черво

Какво са карциноидните тумори на тънкото черво?

Карциноидните тумори представляват група от добре диференцирани тумори, произлизащи от дифузната ендокринна система извън панкреаса и щитовидната жлеза. Карциноиди на тънкото черво произтичат от серотониновите, интраепителиални клетки в тънкото черво, наричани ентерохромафинни клетки. Терминът ентерохромафин се използва за описание на клетки, които се оцветяват с калиев хромат – характеристика на клетки, които съдържат серотонин.

Използването на термина „карциноид“ е обезсърчено и тези тумори обикновено се наричат невроендокринни тумори въз основа на ревизираната хистологична класификация на Световната здравна организация. Световната здравна организация класифицира невроендокринните тумори на тънкото черво в:

  • добре диференцирани ендокринни тумори (неинвазивни тумори с признаци, съвместими с доброкачествено
  • поведение или несигурен злокачествен потенциал)
  • добре диференциран невроендокринен карцином (тумори с инвазия на мускулния слой на тънкото черво)
  • слабо диференциран невроендокринен карцином

Епидемиология

Невроендокринните тумори са най-често срещаният тумор на тънкото черво, които представляват 41,8% от всички злокачествени заболявания. Най-често срещаното място на карциноиди на тънкото черво е в илеума в рамките на 60 сантиметра от илеоцекалната клапа. Възрастовият диапазон за откриване на тези тумори е от 6-то или 7-то десетилетие. Средната възраст по време на откриването на тумора е между 55 и 60 години.

Симптоми

Симптомите, свързани с карциноиди на тънкото черво обикновено не се появяват, докато не възникнат чернодробни метастази, които нарушават способността на черния дроб да метаболизира хуморалните фактори, секретирани от тумора, или има обструкция или исхемия на тънкото черво. В резултат на това повечето пациенти имат регионални или отдалечени метастази при първоначалното представяне.
Коремната болка, която обикновено е неясна и неспецифична, е най-общият симптом. Болката може да бъде интермитентна и коликообразна, особено когато е свързана с обструкция на тънкото черво. Обструкцията на тънкото черво може да е резултат от плътна, фибротична, десмопластична реакция, включваща мезентериума на тънките черва. Обструкцията на тънкото черво също може да бъде причинено от интралуминален растеж на тумора или инвазия или инвагинация. Коремна болка може да се появи и в резултат на мезентериална исхемия.

Карциноидният синдром се появява при по-малко от 10% от пациентите с карциноидни тумори. Клинично, синдромът се развива, когато вазоактивните вещества, произведени от карциноида, навлязат в системното кръвообращение без метаболитно разграждане.
Синдромът най-често се среща при пациенти с илеални карциноиди и чернодробни или ретроперитонеални метастази. Класическияткарциноиден синдром се състои от кожни зачервявания, изпотяване, бронхоспазъм, колики, диария и фиброза на дясна сърдечна клапа. Приемът на алкохол, емоционалният стрес или физическото натоварване могат да ускорят или да изострят симптомите.

Етиология

При карциноиди на тънкото черво, първичните лезии са обикновено малки, рядко надвишаващи 3,5 сантиметра. Обратно, метастатичните отлагания на карциноиди в лимфните възли, мезентериума и черния дроб варират по размер и могат да достигнат толкова големи размери, че да засенчат основния тумор. Серотонин-съдържащите карциноиди на ентерохромафинните клетки са по-често разположени в илеума, отколкото в йеюнума. Множествените тумори присъстват в 30% от случаите.
Ентерохромафин-клетъчните карциноиди могат да се проявят като малки, твърди възли в чревната стена . Те могат да излизат като полипоиден възел или маса в лумена и да служат като водеща точка за инвагинация. По-класически тези тумори се филтруват през чревната стена, за да включат субсерозата и съседния мезентериум.

Патологически характеристики

При хистологичен анализ между влакната на muscularis propria могат да се видят различни гнезда на туморни клетки. Тези инфилтративни шнурове на клетките се вмъкват чрез muscularis propria и образуват фокални туморни маси в субсерозата на червата, която се простира в съседния мезентериум. Последствията от този модел на инфилтративен растеж и локалното освобождаване на серотонин и други веще
ства, произвеждани от туморните клетки, е образуването на плътна фиброза или десмоплазия, която се вижда най-силно в субмукозата и съседния мезентериум. Мезентериалните артерии и вените, разположени както близо, така и далеч от тумора, могат да бъдат удебелени и да имат мулти-фокални луминални стенози или оклузии от вещества, освободени от тумора. Това откритие се нарича еластична съдова склероза и може да доведе до чревна исхемия.

Исторически, техники за импрегниране на сребро с аргентафин и аргирофил са използвани за идентифициране на ендокринни клетки в тънкото черво и туморите, които те произвеждат. Аргентафин маркира гранулите, съдържащи серотонин, и аргирофилът е като цяло положителен във всички ендокринни клетки. Имунохистохимичното оцветяване е заменило тези техники с генерични ендокринни маркери (хромогранин, синаптофизин, неврон-специфична енолаза и протеинов генен продукт) и специфични маркери на пептидния хормон (например, серотонин и гастрин).
Хромогранините се считат за най-добрия общ маркер на ендокринните клетки, но няма един-единствен маркер, който е напълно специфичен. Следователно, комбинация от маркери обикновено се използва за потвърждаване на хистологичната диагноза, ако моделът на растеж не е типичен.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова