Казеозна некроза

Казеозна некроза

Какво е казеозна некроза?

Казеозна некроза е разновидност на коагулационната некроза. При нея загиват тъкани и значителен брой гранулоцити, така че в тях се натрупват голямо количество липиди, които от своя страна потискат лизозомалната протеолиза. Некротичните огнища имат вид на пихтиесто прясно сирене – бледожълтеникави, трошливи. Отличава се с напълно заличаване на засегнатите структури. Тя се среща при някои възпалителни процеси – туберкулоза, бруцелоза, сифилис и други.

Тъй като казеозната некроза е подтип на коагулационната некроза и се описва и като комбинация от коагулационна и коликвационна некрози, тези два вида също могат да бъдат причини за казеозна некроза. Тези причини могат да бъдат исхемия или инфаркт. Фокалните инфекции или някои други бактериални инфекции също могат да бъдат причини.

Какво са макрофаги и значение?

Има различни стъпки в механизма на казеозна некроза. Макрофагите имат фагоцитна активност за поглъщане на микроорганизми. Има определени организми, които не са умъртвени от макрофаги, например mycobacterium tuberculosis. Макрофагите поглъщат тези организми, задържат ги и ги представят на Т-лимфоцитите. Т-лимфоцити се активират и продуцират определени цитокини като интерферон-гама и интерлевкин-2. Тези цитокини активират други макрофаги, които след това се трансформират в епителни клетки. Епителоидните клетки се сливат заедно и образуват многоядрени гигантски клетки. Някои от макрофагите умират в този процес и допринасят за големи области на некроза чрез освобождаване на техните лизозомни ензими. Този процес е известен като клетъчно-медииран имунитет или хронично грануломатозно възпаление.

Епитоидните клетки имат бледо розова грануларна цитоплазма и се различават от макрофагите, тъй като тяхното ядро е по-малко, овално и везикуларно. Те имат слаба фагоцитна активност, но имат секреторна функция. Многоядрени гигантски клетки се образуват чрез сливането на епителоидни клетки и съдържа двадесет или повече ядра. В случай на туберкулозна инфекция, гигантските клетки на Лангханс се наблюдават с ядра, разположени периферно. Те могат да се видят при други грануломатозни възпаления.

При макроскопско изследване мъртвата тъкан се счита за белезникава и мека област с консистенция на кремообразно сирене. При микроскопско изследване в областта на казеозна некроза, нормалната архитектура на тъканите е напълно заличена. Некротичната област се появява като еозинофилен, аморфен, гранулиран участък, съставен от некротични клетки. Възпалителната граница около некротичния участък е известна като грануломатозна реакция. Състои се от най-външния ръб на фибробластите. Вътре в този слой са Т-лимфоцитите, а след това макрофагите и епителоидните клетки и плазмени клетки. Може да присъстват и гигантски клетки тип Лангханс. Могат да присъстват и други видове гигантски клетки:

  • Клетки тип „чуждо тяло“ – има централна група от случайно разположени ядра. Те се намират във възпалителна реакция около стар шев
  • Туморни гигантски клетки – те са налице във връзка с тумор. Няма морфологично ядрено устройство
  • Гигантски клетки на Aschoff – налице се при ревматичен кардит. Това е просто съвкупност от клетки и не показва характерен външен вид

Пример за казеозна некроза

Казеозната пневмония

Типичен пример за казеозна некроза е казеозната пневмония. Казеозната пневмония е клинична форма на белодробна туберкулоза. Такава пневмония може да се дължи на усложнения от туберкулоза. Основните причини за патогенезата са следните: имунна недостатъчност, навлизане в белите дробове на инфекциозни агенти, микобактериална инфекция, алкохолна зависимост и наркомания.

Казеозна пневмония се наблюдава при респираторна недостатъчност, ако лимфните възли в гръдния кош са засегнати, след това се развива генерализация на инфекцията. Казеозната некроза прогресира бързо (2-3 седмици). Кухините могат да бъдат малки или големи, което допринася за значително разрушаване на белия дроб. Случайната пневмония често се превръща в причина за тромбо- хеморагичните промени, поради което се появяват токсични и алергични реакции, исхемия и сепсис. Умиращи лимфоцити са водещи елементи на имунната система на клетъчно ниво. Възникват монокулярни разрушения. Последствията от нарушения на метаболизма са надбъбречната недостатъчност, миокардната дистрофия и значително нарушение на психологическото състояние.

Макроскопси казеозната пневмония се представя като дифузно жълтеникава зона на консолидация, придружена от множество малки кухини с неправилни стени и казеини отломки, които могат да бъдат идентифицирани и в бронхиолите. Микроскопски се наблюдава разширено слабо организирано възпаление в белите дробове с разпръснати гигантски клетки и огнища на казеозна некроза. Видимите алвеоларни пространства съдържат възпалителни отломки.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова