Кисела Фосфатаза (Acid Phosphatase)

Кисела Фосфатаза (Acid Phosphatase) медипро
LOINC 1715-2
Кратко наименование Кисела Фосфатаза в серум
Пълно наименование на теста Концентрация на Кисела Фосфатаз в серум
Мерни единици U/l
Методика Колориметричен
Други имена ACP
Материал Серум
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно или по схема, предписана от лекар
Референтни стойности
Възраст Общи Мъже Жени
<6.6 <6.5

Каква е същността на теста за Кисела Фосфатаза?

Киселата фосфатаза е ензим (хидролаза), който катализира хидролизата на различни фосфатни естери с рН-оптимум в киселата област.

Познати са няколко молекулни варианта на ензима (изоензими: 5 на брой), които произхождат главно от еритроцити, тромбоцити, далак и чернодробни ретикуло-ендотелни клетки, бъбречни, костни и простатни епителни клетки. От тях с най-голямо значение за диагностиката е простатният изоензим. Простатна кисела фосфатаза (изоензим 2) се образува главно, но не само в простатата.
Нивата на общата кисела фосфатаза и простатната кисела фосфатаза се увеличават при прогресиращ и метастазиращ рак на простатата, като увеличението зависи от стадия на заболяването. Наблюдава се при 80% от пациентите с метастазиращ рак на простатата. Повишението на киселата фосфатаза не е специфично. Наблюдава се при други състояния.

Защо и кога се тества Кисела Фосфатаза?

Определянето на киселата фосфатаза се използва в диагностиката на злокачествените заболявания на простатата и проследяване на лечението им. Повишените стойности на ензима са характерни за напредналите карциноми на простатата, за ранната диагноза на същите по-голямо значение има изследването на простатния изоензим на киселата фосфатаза.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материала трябва да бъде взет сутрин, на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Повишени нива на киселата фосфатаза се наблюдават при:

Заболявания на простатата:

  • рак на простатата
  • доброкачествена хипертрофия на простатата
  • простатит
  • 1—2 дни след операции, манипулации и биопсия на простатата
  • след катетеризация

Други заболявания:

  • болестта на Gaucher, болест на Niemann-Pick
  • костни тумори, метастази, други болести на костите със засилен костен обмен
  • болести на кръвта и др.

Кои са често задаваните въпроси за Кисела Фосфатаза?

Информация за лекари

Информация за партьори