Фиброкистична болест (Мастопатия, кистична фиброза)

[lwptoc depth=“1″]

Фиброкистична болест (Мастопатия, кистична фиброза)

Фиброкистичната болест на млечната жлеза се нарича още кистична мастопатия, кистичен мастит и е често срещано доброкачествено заболяване при жените. Тя е сборно понятие за хормонално обусловени патологични процеси в млечните жлези, които водят до тяхното структурно преустройство.

От какаво се причинява?

Състоянието е хормонално обусловено и се влияе от хормоналните колебания по време на месечния цикъл на жената.

Какви са болестните промени?

Под влияние на хормоналните колебания в млечните жлези настъпват пролиферативни и регресивни процеси, които водят до промени в тяхната структура. Фиброкистичната болест се характеризира с различни патоморфологични компоненти: кисти, фиброзааденоза, епителна хиперплазия. Кистите могат да бъдат микрокисти и макрокисти, единични или множествени, еднокамерни, двукамерни.

Какви са симптомите?

Състоянието се характеризира с наличие на формация в областта на млечните жлези, която може да се палпира и която се изменя по юголемина и консистенция в хода на менструалния цикъл. Жени  те могат да се оплакват от съпровождащи болка и напрежение в гърдите. Често наличието на кисти не води до никаква симптоматика. Разрастването на плътна съединителна тъкан в млечните жлези – фиброза, клинично се проявява с уплътнения, палпиращи се най-често в горните външни квадранти на жлезите.

Как се поставя диагноза?

Диагнозата се поставя чрез клиничен преглед, ехомамография и аспирационна биопсия. Последната може да се окаже и терапевтична, при наличие на големи кисти изпълнени със съдържимо. Хистологичното изследване на тъканния материал показва степента на тъканна пролиферация и риска от развитие на злокачествен процес.

С какво може да се обърка?

Прецизната диагноза се поставя само след хистологичен резултат, който трябва да отхвърли възпалителен или туморен процес.

Как се лекува?

Състоянието е доброкачествено и в повечето случаи не налага лечение, а само наблюдение. Ако симптоматиката е силно изразена може да се приложи хормонално лечение, както и симптоматично лечение – нестероидни противовъзпалителни средства, седатива и т.н. При риск или съмнение от развитие на раков процес се прилага хирургично лечение.

Как да се предпазим?

Профилактика на хормонални нарушения и хормонален дисбаланс.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

Задължително наблюдение и периодични профилактични прегледи. По преценка на специалист – иглена биопсия.