Синдром на Кон (Първичен хипералдостеронизъм)

Синдром на Кон (Първичен хипералдостеронизъм)

Определящи симптоми на заболяването:

 • адинамия
 • алдостерон в плазмата повишен
 • жажда
 • мускулна слабост
 • полиурия
 • ренин в плазмата понижен
 • урина – алдостерон увеличен
 • урина – хлор увеличен
 • хипертония
 • хипокалиемия

Съществени симптоми на заболяването:

 • алкалоза
 • болка в мускулите спастична
 • Главоболие
 • намален глюкозен толеранс
 • отоци
 • парализи мускулни периодични
 • парестезии
 • урина – калий повишен
 • урина – натрий понижен
 • урина – относително тегло понижено (хипостенурия)
 • хронично заболяване

Несигурни симптоми на заболяването:

 • хиперрефлексия
 • хипохлоремия