Кръвосъсирване (хемокоагулация)

Кръвосъсирване (хемокоагулация)

КРЪВОСЪСИРВАНЕ (ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ)