Лактатдехидрогеназа (Lactate dehydrogenase, LDH)

chemistry-3533039_640_medipro

Лактатдехидрогеназа (Lactate dehydrogenase, LDH)

LOINC 14804-9
Кратко наименование ЛДХ
Пълно наименование на теста Лактатдехидрогеназа в серум
Мерни единици U/L
Методика IFCC м-д със субстрат лактат 37°С
Други имена Lactate dehydrogenase, LDH, LD
Материал Серум или плазма (Li-хепарин)
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, на гладно
Възраст Общи
0-29 ден 200 – 600
1 месец до 2 години 150 до 450
2год. до 15 год. 120 – 300
15 год. – ∞ до 250

Какво е Лактатдехидрогеназа (LDH)?

ЛДХ (лактатдехидрогеназа, LD или LDH) е ензим, участващ в производството на енергия, с ключово значение за обмяната на въглехидратите. ЛДХ е широко застъпена в човешкия организъм, намира се в почти всички клетки на човека. Съдържа се в различна концентрация в следните органи: бъбреци, сърдечен мускул, скелетна мускулатура, задстомашна жлеза, черен дроб, белите дробове, кръвни клетки. Общата ЛДХ се състои от 5 молекулни ензимни варианти (изоензими): ЛДХ1, ЛДХ2, ЛДХ3, ЛДХ4 и ЛДХ5 . ЛДХ1 и ЛДХ2 (ХБДХ = HBDH) са характерни за сърдечния мускул, еритроцитите, мозъка. ЛДХ4 и ЛДХ5 – за черния дроб и скелетната мускулатура.

Защо и кога се тества Лактатдехидрогеназа (LDH)?

ЛДХ е неспецифичен тест, който може да се използва при оценката на редица заболявания:

 • за откриване и оценка на тежестта на остри или хронични увреждания на тъканите
 • за диагностика и проследяване на анемии, включително хемолитична и мегалобластна анемия или тежки инфекции
 • подпомага стадирането, определяне на прогноза и/или мониторинг на лечението (химиотерапия) на някои ракови заболявания, като герминативно-клетъчни тумори (някои видове рак на тестисите и яйчниците), лимфом, левкемия, меланом и невробластом

ЛДХ може да се изследва и в телесни течности:

 • цереброспиналната течност – за да се разграничи бактериален от вирусен менингит
 • плеврална, перитонеална или перикардна течност – за диференциране на ексудат (натрупването на течност, в резултат на нараняване и/или възпаление) от трансудат (поради дисбаланс на налягането в кръвоносните съдове и количеството протеин в кръвта). Тази информация е полезна за определяне на терапевтичното поведение

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взема се венозна или капилярна кръв, от която се отделя серум. За да бъде правилно отчетена стойността, материалът трябва да бъде взет сутрин, на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Нивата на ЛДХ се повишават при голямо разнообразие от състояния, отразявайки широкото му разпределение в тъканите. Покачването на стойностите на общата ЛДХ е неспецифично, но в комбинация с други показатели се използва при диагностиката на голям брой различни заболявания:

 • Хемолитична анемия, мегалобластна анемия
 • Инфекции като инфекциозна мононуклеоза, менингит, енцефалит, HIV
 • Сепсис
 • Инфаркт на червата, миокарда и белия дроб
 • Остро бъбречно увреждане
 • Остро заболяване на черния дроб
 • Остра мускулна травма
 • Панкреатитът
 • Костни фрактури
 • Рак на тестисите, лимфом или други видове рак
 • Тежък шок
 • Липса на кислород (хипоксия)
 • Високите нива на ЛДХ в кръвта, в хода на терапия при онкологично болни (например, химиотерапия) са показателни за неефективност на лечението. Високото ниво на ензима е свързано с по-лоша прогноза

Ниските нива на ЛДХ обикновено не показват проблем. Понякога се наблюдават, при прием на големи количества аскорбинова киселина (витамин С).

Телесни течности:

 • Цереброспинална течност – високото ЛДХ показва, че менингитът вероятно е бактериален, докато ниското или нормалното ниво показва по-голяма вероятност за вирусен менингит.
 • Високото ЛДХ показва, че перикардна, перитонеална или плеврална течност е ексудат, докато ниското ниво показва, че е трансудат.

Кои са често задаваните въпроси за Лактатдехидрогеназа (LDH)?

Има ли нещо друго, което трябва да знам?

Да. Енергичните физически упражнения могат да причинят временно повишение на ЛДХ.

Информация за лекари

Наличието на хемолиза в кръвната проба може да предизвика фалшиво повишени резултати за ЛДХ.

Ако броят на тромбоцитите е увеличен, стойностите на ЛДХ могат да бъдат изкуствено завишени.

Информация за партьори