Възпалителни заболявания на лимфните възли

Какво са реактивните процеси в лимфните възли?

Реактивните процеси в лимфните възли, водещи до тяхното уголемяване, най-често се причиняват от различни инфекциозни агенти – бактериални или вирусни.

Според клиничната изява на възпалителни заболявания на лимфните възли те се подразделят на остри и хронични.

Остри лимфаденити

Остри лимфаденити рядко са обект на морфологично изследване.

Макроскопски при възпалителни заболявания на лимфните възли лимфните възли са уголемени, мековати и болезнени при острите форми и плътно-еластични, несраснали помежду си при хроничните.

От периферните лимфни възли най-често се засягат шийните и аксиларните, а от висцералните – медиастинални или коремни, обичайно регионални на възпалителен процес в съответните органи.

Морфологичните промени при възпалителни заболявания на лимфните възли в едни случаи са еднотипни, независимо от етиологичния фактор (неспецифични лимфаденити), а в други характерните структурни нарушения предполагат определен причинител (специфични лимфаденити).

Хронични неспецифични лимфаденити

Хронични неспецифични лимфаденити според хистологичната си характеристика се разделят на: хиперпластични, синусни, продуктивни и смесени.

Хиперпластични лимфаденити микроскопски се характеризират с лимфни фоликули, които са увеличени по обем и брой. Те са с добре подчертани светли центрове, в които се откриват множество макрофаги, натоварени с ядрени остатъци. За синусните лимфаденити е характерна дилатацията на синусите, които са изпълнени с макрофаги, единични лимфоцити и левкоцити.

Продуктивни лимфаденити микроскопски се характеризират със засягане на парафоликуларните зони, където се намира хроничен продуктивен възпалителен процес, често със субкапсулна и синусна фиброза. Фоликулите са малки и често се заличава структурата на лимфния възел.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова