Синдром на Лорънс-Мун-Бардет-Бидъл

Синдром на Лорънс-Мун-Бардет-Бидъл

Определящи симптоми на заболяването

 • Гениталии инфантилни
 • Затлъстяване типично (значително лице, гърди, тазобедрена област)
 • Очни смущения – retinitis pigmentosa
 • Полово развитие изостанало
 • Психика изостанала
 • Телесни аномалии (полидактилия и синдактилия)
 • Телесно развитие изостанало
 • Фамилно заболяване
 • Хронично заболяване

Несигурни симптоми на заболяването

 • Бъбречни аномалии
 • Порок на сърцето (вроден)
 • Слух намален (до глухота)