Синдром Малабсорбционен

Синдром Малабсорбционен

СЪДЪРЖАНИЕ:

 • Малабсорбционен синдром
 • Малабсорбция – етиология
 • Патофизиология
 • Клинична картина
 • Диагноза
 • Лечение

Това е полиетиологичен синдром с водещи симптоми: хронична диария / стеаторея, загуба на тегло. Вследствие загубата на хранителни вещества с изпражненията се стига до развитие на недоимъчни синдроми.

Етиология

Малдигестия (лошо храносмилане)

Тя представлява нарушение в предварителното смилане на храната в стомаха, в разграждането на хранителните съставки под действието на панкреасните ензими или в емулгацията на мазнините от жлъчката. Среща се при:

 • Състояния след стомашна резекция
 • Екзокринна панкреасна недостатъчност: хроничен панкреатит, муковисцидоза, резекция на панкреаса
 • Недоимък на конюгирани жлъчни киселини:
  • Холестаза
  • Синдром на загуба на жлъчни кисепини при:
   • Резекция на илеума, М. Crohn
   • Деконюгация на жлъчните киселини вследствие бактериално заселване на тънкото черво при синдрома на сляпата бримка (blind loopsyndrom)