Синдром на Менделсон (Аспирация на стомашен сок)

Синдром на Менделсон (Аспирация на стомашен сок)

Благоприятстващи фактори за поява на синдрома

Спешни операции, състояние на безсъзнание, тежки болестни състояния с висок стоеж на диафрагмата, смущения при гълтане, заболявания на хранопровода, бременност и раждане и др.

Клинична картина

Симптоматиката се проявява след латентен период от 2 – 12 часа и включва:

 • Бронхоспазъм
 • Повишена бронхиална секреция
 • Евентуално спазъм на глотиса с инспираторен стридор
 • Диспнея, цианоза
 • Тахикардия, понижение на кръвното налягане
 • Субфебрилна температура

Усложнения

Аспирационна пневмония (в 90% от случаите причинена от анаероби; допълнително се наслагват отрицателни бактерии), бактериална суперинфекция, белодробен оток, остра дихателна недостатъчност

Рентгенография на гръден кош

В началото е без изменения, по-късно се наблюдават инфилтрации и евентуално ателектази в засегнатата половина

Кръвно-газов анализ

В началото рО2 и рСО2 са понижени. По-късно рО2 е понижено, а рСО2 се повишава и се развива ацидоза

Лечение

 • Аспириране в положение с нисък стоеж на главата, по възможност целенасочено и под бронхоскопски контрол (без бронхиални промивки)
 • Кортикостероиди (първоначално 250 mg Prednisolon i.v.)
 • Бронхолитици (напр. теофилин под формата на инфузия)
 • Даване на кислород през назална сонда
 • Широкоспектърни антибиотици срещу анаеробните микроорганизми и грамотрицателните бактерми: Clindamycin + цефалоспорини парентерално
 • В тежки случаи се извършва интубация и обдишване с положително крайно експираторно налягане (PEEP)