Анти-митохондриални М2 антитела (АМА-М2)

[lwptoc depth=“2″]

Анти-митохондриални М2 антитела (АМА-М2)

Какво е Анти-митохондриални М2 антитела?

Има няколко вида анти митохондриални антитела (АМА) – от М1 до М6, които дефинират различни клетъчни антигени. Най-чести и с най-голяма клинична значимост са АМА-М2. Те реагират с някоко субединици на 2-охо-пируватдехидрогеназния комплекс, разположени по вътрешната стена на митохондриите и участват в енергийния метаболизъм.

Какво е клиничнато значение на Анти-митохондриални М2 антитела?

  • АМА-М2 са важни автоантитела, тъй като са силно диагностично асоциирани с първичната билиарна цироза (ПБЦ). Около 95 % от болните с ПБЦ са положителни за АМА-М2
  • Те могат да се установят и при лица без клинични симптоми и в тези случаи те обикновенно предсказват поява на ПБЦ на по – късен етап (прогностична стойност)
  • Наличието на АМА-М2 се асоциира с по-тежко протичане и бързо развитие на терминална цироза. Болните, негативни за АМА-М2 могат да имат други антитела – напр. ПБЦ-специфични АНА ( Sp 100, gp 210 )