Морфолофия на еритроцити

Морфолофия на еритроцити

Какво е Морфолофия на еритроцити?

Морфология на еритроцитите (RBC – червените кръвни клетки)

На оцветена кръвна натривка, под микроскоп се оценява морфологията на RBC (размер, форма, оцветяване, включвания). Клинични индикации за изследване на показателя са различни анемични състояния. Нормалната находка при здрави се описва като:

  • Нормоцитоза – еритроцитите са с нормални размери
  • Нормохромия – еритроцитите са нормално оцветени, т.е. съдържат достатъчно количество хемоглобин.

Изследва се кръв взета в епруветка с EDTA. Патологични промени се очакват при различни видове анемии. Те се описват и тълкуват заедно с резултатите от ПКК и други лабораторни тестове.