Мукоидна дегенерация

Мукоидна дегенерация

Какво е мукоидна дегенерация?

Мукоидната дегенерация е патологичен процес, който възниква при нарушение в колагеносинтезата. В резултат на това в основното вещество се натрупват променени по своя химически състав протеогликани. Промените в основното вещество могат да бъдат предизвикани от различни фактори. Като главна причина се сочи ревматизмът, алергичните заболявания, инфекциите и други.

С какво се характеризира мукоидната дегенерация?

Мукоидната дегенерация се характеризира с леко степенна дезорганизация на съединителната тъкан. Основните промени настъпват в основното вещество и колагенните влакна. Под действието на гликолитични и протеолитични ензими се разграждат протеогликаните, като се освобождават хидрофилни гликозамингликани. Те задържат значителни количества вода, като основното вещество набъбва и добива слузоподобен вид.

Къде се наблюдава мукоидната дегенерация?

Макроскопски мукоидна дегенерация се наблюдава демонстративно в сухожилията, сухожилните влагалища, които набъбват и наподобяват на груби въжета. Клапните платна на сърцето засегнати при ревматизма са също набъбнали, особено ръбовете им.

Микроскопски при хистологичното изследване колагенните влакна са набъбнали. Те са раздалечени поради натрупването между тях на гликозамингликани. Мукоидната дегенерация може да се диагностицира с помощта на следните оцветителни методи:

  • хематоксилин – еозин – оцветява колагенните влакна базофилно
  • тулоидиново синьо – визуализира метахромазията, дължаща се на мукоидната дегенерация
  • ван Гизон – колагенните влакна се оцветяват червено

Около мястото с мукоидно набъбване на тъканта може да се наблюдава възпалителна реакция, изразяваща се с натрупване на лимфоцити, макрофаги и рядко левкоцити.

Електронно микроскопски напречната набразденост на колагенните влакна е запазена. Отделни влакна са с белези на начално разцепване и разнищване. Сред тях се виждат фибробласти и гладкомускулни влакна. Мио- и фибробласти синтезират и екскретират протеогликани.
При ревматизъм в зоните с мукоидно набъбване в сърцето се констатира разширение на пространството между колагенните влакна. В основното вещество се откриват зърнисти преципитати.

Най-често се наблюдават прояви на мукоидната дегенерация при болестите на колагена. В цялата група от болести на колагена /ревматизъм, дерматомиозит, склеродермия, нодозен периартериит, системен лупус еритематодес/ мукоидна дегенерация се явява като първа фаза на увреждането на колагена.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова