Mycoplasma pneumoniae ДНК

[lwptoc depth=“2″]

Mycoplasma pneumoniae ДНК

Какво е Mycoplasma pneumoniae ДНК?

Mycoplasma pneumoniaе е един от най-малките бактериални микроорганизми, вътреклетъчен паразит. M. pneumoniae е причинител на 10-30 % от атипичните пневмонии придобити в обществото. Микоплазмената пневмония се среща най-често сред индивиди под 40 годишна възраст и особено при деца в училищна възраст, тъй като инфекцията по-лесно се разпространява в колективи (групи от хора).

Тъй като антибиотичното лечение при инфекции причинени от Mycoplasma pneumoniae е специфично (не могат да се използват бета-лактамни антибиотици), бързата и точна диагностика е от изключително значение. Класическите методи на изолиране и идентификация изискват повече от 7 дни. Серологичната диагностика не е достатъчно показателна, тъй като повечето възрастни индивиди имат антитела срещу причинителите от една или няколко предишни инфекции.
Изследването на ДНК на Mycoplasma pneumoniae чрез PCR метод предоставя възможност за бърза детекция на патогена още в ранната фаза на инфекцията, когато все още няма образувани антитела ( за откриване на IgM антитела са необходими 2-3 седмици, а на IgG – 6-8 седмици от началото на инфекцията).

Материал за изследване: Назофарингеален секрет (тампон), храчка, бронхоалвеоларен лаваж, плеврална течност. Материалите за изследване трябва да се изпращат в лабораторията възможно най-бързо. Пробите може да се съхраняват при температура 2-8оС до 24 часа.