Неврохирург

Upload Image...

Какво е неврохирург?

Неврохирург е лекар изучавал хирургичното лечение на заболявания на периферните нерви, на кръвоносните съдове, на покривните тъкани и органите в черепната кухина и лицето, гръдната кухина и крайниците, включително и у деца.

Неврохирургията включва хирургично лечение на заболяванията на главния и гръбначния мозък и на периферните нерви. Неврохирургията обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на хирургичните болести на централната и периферната нервна система. Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на черепа, главния и малкия мозък, гръбначния стълб и гръбначния мозък, нервните плексуси и периферните нерви. Неврохирургията изисква задълбочени познания по анатомия, физиология, патофизиология, клинична патология, образна диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно оценяване, постоперативни грижи, интензивни грижи, травма, онкология и неврология.

Какво лекува неврохирургът?

Неврохирургията диагностицира и лекува заболявания на централната нервна система, гръбначния стълб и периферните нерви. Неврохирургът е специализирал  в лечението на:

Тумори на мозъка:

 • глиални тумори
 • менингиоми
 • мозъчни метастази
 • вътречерепни тумори
 • хипофиза
 • доброкачествени кистозни тумори

Мозъчно-съдови лезии:

 • артериовенозни малформации
 • мозъчни каверноми
 • аневризми

Хирургия на двигателните разстройства и Функционална неврохирургия:

 • хирургия на Паркинсон (дълбока мозъчна стимулация)
 • дистония (дълбока мозъчна стимулация)
 • есенциален тремор (дълбока мозъчна стимулация)
 • тригеминална невралгия (микроваскуларна декомпресия)

Спинална хирургия:

 • лумбална и цервикална дискова херния (микрохирургия)
 • тумори на гръбначния мозък (епендимом, невром, менингиом, хемангиобластом и др.)
 • метастази на гръбначния мозък
 • гръбначна нестабилност (спинални импланти)

Заболявания като:

 • менингомиелоцеле,
 • хидроцефалии,
 • церебрални болести и др., които се наблюдават при раждане и се развиват с развитието на нервната система, както и други болести на детското развитие.

С неврохиргични методи се лекуват болести, причинени от наранявания на главата, гръбначния стълб и гръбначния мозък.

Какви диагностични и терапевтични методи използва неврохирургът?

Интраоперативен невромониторинг;

Интраоперативен невромониторинг е един от предпочитаните и често използваните методи в неврохирургията за осигуряване на по-безопасна операция. Това е система, която осигурява продължително проследяване на:

 • главния и гръбначния мозък;
 • нервните канали и нервните пътища на рефлексите

Посредством електроди, които се поставят върху мускулите в скалпа на пациента по време на операцията. Целта е да се сведат до минимум уврежданията на нервите, които може да настъпят в резултат на злокачествени образувания в мозъка или операции на гръбнака.

Електрическите вълни започват от мозъка и достигат до нервите на ръцете и краката. Това всъщност е като ЕКГ запис, който наблюдава мозъка. Електрическите вълни, които се записват с невромониторинга, показват двигателните и сетивните функции на тялото. Това е метод, който предоставя своевременна информация на хирурга. Това помага да избегне нарушаване на двигателните функции на ръцете и краката по неврологичен път.

Компютърен томограф с О-рамо:

Това е система за образна диагностика.Чрез тази технология може да се получават дву- и три- измерни изображения по време на операции на мозъка и гръбначния стълб.заради триизмерния 360-градусов ъгъл, изображение се получава за по-малко от 13 секунди. Системата разполага и с роботизирано позициониране. По този начин устройството може да се доближи повече до пациента, а изображението да се получи много бързо в операционната зала. Тъй като наведнъж се прави само по едно изображение, изображения с едно и също качество са на разположение по време на цялата операция. Така се намалява облъчването с две трети в сравнение със стандартния компютърен томограф.

Микроскоп с флуоресцентен филтър:

Процедурите за отстраняване на злокачествени образувания от главния и гръбначния мозък се нарича микрохирургия. Основната трудност при този тип интервенции е отделянето на злокачествената тъкан от нормалната. Понякога това се оказва проблемно, ако се използва стандартен и обикновен хирургичен микроскоп.
При новото поколение микроскопи с филтри за флуоресцеин вършат страхотна работа при операциите на мозъчни тумори. Тези микроскопи разполага със специални филтри за светлина, т.нар. флуоресцентно оцветяване/. По време на операцията на пациента се поставя венозно специално вещество флуоресцеин. Специалният филтър на микроскопа се настройва така, че мозъчните съдове да бъдат видими, т.е. да се направи ангиография на мозъка.

По този начин се проследява съдовата мрежа на мозъка. Това увеличава шансовете за по-безопасно лечение на мозъчно-съдовите нарушения. Също така могат да се засекат „зацапвания“ от кървене по време на операция, невидими за обикновените микроскопи и наблюдавани най-вече при глиалните тумори.
При наблюдение на оперативното поле с микроскоп с флуоресцентен филтър е много по-лесно да се различи тумора от нормалната мозъчна тъкан. Това спомага да се отстрани само образуванието без увреждане на здравата мозъчна тъкан. Специалният хирургичен микроскоп в комбинация с невронавигация позволява с малък разрез да се максимизира отстраняването на тумора с минимална вероятност от грешка.

Невроендоскопия:

Невроендоскопия е метод на извършване на мозъчни и гръбначномозъчни хирургични интервенции чрез видео изображение.

При този метод може да бъде използван при извършване на операции на:

 • хипофизата през носа
 • мозъчни кръвоизливи
 • кисти
 • тумори

Които са разположени вътре в ликворния акведукт.

Система за невронавигация:

Системата за невронавигация изчислява координатите на хирургичното поле и достига целта с минимално отклонение.

При неврохирургията невронавигацията, която е компютърна технология на високо ниво, достига целевата лезия с голяма степен на точност (по-малко от 1 мм). Това, разбира се, предполага свеждане до минимум на увредата по здрави тъкани по време на операцията. При този метод изображението, което се е получило посредством ЯМР и/или КТ, се прехвърля на навигационното устройство преди операцията. Така през цялото й времетраене в реално време се визуализира навигацията в главния мозък или гръбнака на пациента и спрямо това се планират действията.

Този метод може да се използва заедно с други технологии или самостоятелно. При всички случаи на малки и дълбоко разположени тумори е възможно извършването на стереотактична биопсия при това с малък отвор за достъп. С други думи тънка игла достига директно до региона с точност до милиметри и се взимат проби от тъканта.