NSE

marker nse1_medipro

NSE

Какво е NSE?

Невронспецифична енолаза(Фосфо-Глицерат-Хидролаза)

Енолазите формират серия от изоензими, които трансформират 2-фосфоглицерата във фосфоенолпируват. Те присъстват като субединици, чиито три имунологично различими типа (α, β, γ) са идентифицирани. Типът γ се нарича невронспецифична енолаза NSE. NSE присъства в невроните и в периферната невроендокринна тъкан.

Кога се изследва NSE?

NSE е маркер на избор при:

  • дребноклетъчния бронхиален карцином (Small Cell Lung Carcinoma – SCLC ) при напреднал стадий в над 90 % от случаите. Обикновено чувствителността е от 40 до 90% в зависимост от стадия на заболяването. При пациенти, повлияващи се от химиотерапевтичното лечение, за 2-3 седмици нивото на NSE спада осезателно, което е показател за успеха на провежданата терапия. Продължителната ремисия обикновено се придружава с ниски стойности на NSE
  • Невробластома (чувствителността е от 30 до 55%) при деца – в по-късните стадии на заболяването

Други тумори, при които може да се наблюдава повишено ниво на NSE (от 10 до 25 % чувствителност) са:

  • метастазирали семиноми
  • модуларен карцином на щитовидната жлеза
  • стомах
  • гърда
  • черен дроб
  • колон-ректум
  • плацента

NSE е важен показател за преценка ефекта от провежданото лечение, както и за прогнозата.

Референтни граници: до 16.3 µg/l