Опаразитяване с говежда тения (Тениаринхоза)

[lwptoc depth=“1″]

Опаразитяване с говежда тения (Тениаринхоза)

Хелминтите са паразитни червеи, които се разделят на 3 класа: Nematodes – кръгли червеи (напр. Ascaris, Trichinella), Cestodes – плоски червеи (напр. говежда, свинска, кучешка тения) и Trematodes – плоски смучещи червеи (напр. шистозоми, фасциоли и др.).  В организма на човека могат да паразитират над 250 вида червеи от тези три класа. Някои видове са широко разпространени в нашата страна, но ежегодно се внасят от чужбина и нехарактерни за страната ни видове.

Опаразитяването с говежда тения (тениаринхоза) спада към групата на хелминтните заболявания.  Хелминтите са многоклетъчни организми, които причиняват заболявания, наречени хелминтози. Те протичат основно със засягане на стомашно-чревния тракт и астено-неврастенен синдром – слабост, засилена уморяемост, главоболие, вегетативни прояви.

От какаво се причинява?

Говеждата тения – Taeniarhynchus saginatus, е едър цестод, дълъг 6-12 метра. Притежава главичка със смукала, шийка и хермафродитни членчета (проглотиди). При узряване членчетата се откъсват поединично. Яйцата на говеждата тения имат кръгловата форма и са обвити с 3 обвивки. Ларвната форма на паразита има вид на белезникаво мехурче.

Какви са болестните промени?

Биологичният цикъл на паразита протича със смяна на два гостоприемника. Човекът е краен гостпоприемник, в който паразитира зрялата форма на паразита. Половозарялата тения паразитира в тънките черва. При дефекация заразеният човек отделя зрели членчета с яйца във външната среда. Яйцата, попаднали във външната среда, се поглъщат от междинните гостоприемници – тревопасни животни.
В техните черва се освобождават зародиши (онкосфери), които преминават чревната стена и по кръвен път достигат до дъвкателната, скелетната мускулатура и сърцето на животното. Могат да попаднат и в други органи. Тук те се превръщат в т.нар. цистицерки. Погълнатите от крайния гостоприемник цистицерки се освобождават от обвивките си и чрез своите смукала се прикрепват за чревната лигавица на тънките черва. Така биологичният цикъл на говеждата тения се затваря.

Човек се заразява при консумация на сурово или недобре термично обработено цистицеркозно месо.

Паразитирането на тенията у човека води до общоалергични прояви, чревни смущения, поради травматичното действие на паразитните смукала, както и нервно-рефлекторни реакции.

Какви са симптомите?

Често протича безсимптомно. Болните могат да се оплакват от обилна саливация, гадене, коремни болки, тежест. Често са налице и някои неспецифични симптоми: слабост, главоболие, световъртеж, болки около пъпа, сърбеж в аналната област и др. Установяват се промени в стомашната секреция.

Лабораторните изследвания показват анемия, левкопения, умерена еозинофилия.

Как се поставя диагноза?

Диагнозата се поставя на базата на анамнезата и специфични паразитологични изследвания. Могат да се вземат различни материали за изследване – фекални проби, перианален секрет, проби от съмнително месо и месни продукти. Видовото определяне на тенията може да стане по няколко начина:

  • макроскопска диагностика – определяне характеристиките на тенията и нейните части чрез оглед. Описват се характеристиките на главата, членчетата и половата система;
  • микроскопска диагностика – микроскопиране на сколекса (главичката) и членчетата на тенията, както и микроскопско изследване на хелминтните яйца – хелминтоовоскопия;
  • санитарно-паразитологично излседване на цистицерки в месни проби.

С какво може да се обърка?

Най-често се изисква отграничаване от опаразитяване със свинска тения. Изисква се изключване на други възпалителни чревни заболявания от инфекциозен или неинфекциозен произход – колити, неврози и др. За уточняване спомагат лабораторните и образните изследвания, както и анамнестичните и епидемиологични данни – оплаквания, индивидуални особеност на индивида – професия, хигиена и т.н. Видовото разграничаване между различните хелминтози се извършва с помощта на специфичните паразитологични изследвания.

Как се лекува?

Може да се проведе в амбулаторни условия или в стационар. Преди започването на медикаментозното лечение за половозрелите форми в чревния тракт, трябва да се направи очистителна клизма. Медикаментозното лечение се извършва по схема с противопаразитни препарати.

Как да се предпазим?

На първо място личната профилактика от заразяване с говежда тения се извършва, като не се консумира сурово или полусурово говеждо месо без ветеринарен преглед и добра термична обработка.  Трябва да се спазва висока лична хигиена – измиване на ръцете след всяка дефекация и преди хранене, да не се консумират неизмити зеленчуци и плодове и да не се пие вода от неразрешени водоизточници.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

При поставяне на диагнозата трябва да се извърши лечението при специален режим, за предпочитане в болнична среда под медицински грижи. След проведено лечение болните трябва да извършват контролни паразитологични изледвания.