Острофазови белтъци (протеини)

[lwptoc depth=“1″]

Острофазови белтъци (протеини)

Всяко тъканно увреждане води до появата на възпалителна реакция от страна на организма. По време на всеки възпалителен процес или друг стресов фактор за организма в определени органи и системи, различно отдалечени от възпалителното огнище, настъпват редица промени, наречени острофазов отговор.

Острофазовият отговор е свързани с промени в концентрацията на голям брой плазмени белтъци, наречени острофазови белтъци или протеини, и някои поведенчески и биохимични реакции.

Острофазовите протеини се делят основно в две групи:

  • Повишаващи плазмените си нива (позитивни острофазови белтъци) – такива са C-реактивен протеин, серумен амилоид А, прокалцитонин, фибриноген, алфа-1-антитрипсин, алфа-1-кисел гликопротеин, хаптоглобин, цирулоплазмин и други острофазови белтъци.
  • Понижаващи плазмените си нива (негативни острофазови белтъци) – албумин, преалбумин и трансферин