Острофазови белтъци (протеини)

Острофазови белтъци (протеини)

Всяко тъканно увреждане води до появата на възпалителна реакция от страна на организма. По време на всеки възпалителен процес или друг стресов фактор за организма в определени органи и системи, различно отдалечени от възпалителното огнище, настъпват редица промени, наречени острофазов отговор.

Острофазовият отговор е свързани с промени в концентрацията на голям брой плазмени белтъци, наречени острофазови белтъци или протеини, и някои поведенчески и биохимични реакции.

Острофазовите протеини се делят основно в две групи:

  • Повишаващи плазмените си нива (позитивни острофазови белтъци) – такива са C-реактивен протеин, серумен амилоид А, прокалцитонин, фибриноген, алфа-1-антитрипсин, алфа-1-кисел гликопротеин, хаптоглобин, цирулоплазмин и други острофазови белтъци.
  • Понижаващи плазмените си нива (негативни острофазови белтъци) – албумин, преалбумин и трансферин