Остър панкреатит

[lwptoc depth=“1″]

Остър панкреатит

Задстомашната жлеза (панкреас) притежава ендокринни и екзокринни функции. Острият панкреатит е остро настъпило самосмилане на жлезата под въздействие на вътрежлезното активиране на панкреасните ензими.

От какаво се причинява?

Може да се развие при заболявания на жлъчните пътища, злоупотреба с алкохол, медикаменти или без видими причини. Някои по-редки причини за развитието на остър панкреатит са: коремни травми, коремни операции, вирусни инфекции (заушка, вирусен хепатит), хиперкалциемия (при първичен хиперпаратиреоидизъм), метаболитни нарушения (хипертриглицеридемия) и др.

Какви са болестните промени?

Отключващият фактор води до клетъчно увреждане и оток на панкреаса. Това предизвиква освобождаване на панкреасните ензими: трипсин, химотрипсин, еластаза, липаза. Те предизвикват оток, некроза, мастна некроза, кръвоизливи в жлезата. Освен това се освобождават и биологично активни вещества – кинини, които водят до силна болка, системна вазодилатация и евентуално шок.

Различават се остър едематозен и остър некротичен панкреатит. При острия едематозен панкреатит се наблюдава интерстициален оток и възпалителен инфилтрат в паренхима на жлезата. Некротичният панкреатит се характеризира с възпалителна инфилтрация, кръвоизливи, зони на мастна некроза. Измененията са огнищни или дифузни. При тежко протичане настъпва вторично инфектиране на некрозите.

Какви са симптомите?

Заболяването протича драматично. Началото е остро, със силни коремни болки, които могат да ирадиират във всички посоки. Често болката е препасваща и ирадиира към гърба. Тя продължава часове без успокоение. Не намалява от болкоуспокояващи медикаменти или след повръщане. Други симптоми са: гадене, повръщане, температура, хипотония, шок, иктер, асцит, плеврален излив. Степента на проявеност на симптомите зависи от тежестта на състоянието.
Обикновено болните са напрегнати, с изпотена зачервена кожа. При развитие на шок кожата става студена и влажна. Може да бъде нарушено съзнанието. Болният може да бъде объркан, дезориентиран, да има халюцинации. Рядко се появяват кафеникави петна периумбиликално – признак на Cullen, или по страничните части на корема – признак на Grey-Turner.

Усложненията, които могат да настъпят са: вторична бактериална инфекция, сепсис, шок, коагулопатия, панкреасен абсцес, панкреасна псевдокиста. Последната се характеризира с чувство за тежест в горната част на корема, палпираща се формация, температура, патологична находка при образни изследвания.

Как се поставя диагноза?

Диагнозата се поставя на базата на клиничната картина, физикалния преглед, лабораторните изследвания и данните от образните изследвания. За потвърждаване на диагнозата остър панкреатит е задължителна ензимната диагностика на панкреасните ензими: амилаза и липаза. Обикновено активността на амилазата нараства в първите 4-12 часа. Може да се изследва амилаза в серум, урина, асцитна течност. Общата амилаза, обаче се увеличава и при извънпанкреасни заболявания (например паротит, остър хирургичен корем, алкохолно отравяне и др.) Липазата е специфичен панкреасен ензим. При остър панкреатит обикновено се повишава двукратно.

Ехографията на коремни органи показва уголемена, нерязко ограничена задстомашна жлеза, некрози, абсцеси, псевдокисти. Промени в структурата на панкреаса могат да се установят и с помощта на КАТ (компютърна томография, скенер), обзорна рентгенография на корема и др.

С какво може да се обърка?

Диференциалната диагноза често е трудна. Острият панкреатит е една от причините за остър хирургичен корем. Клиничната картина е сходна при: бъбречна колика, остър апендицит, перфорация на кух коремен орган, механичен илеус, жлъчна колика, извънматочна бременност, мезентериален инфаркт и др. Подобна клинична картина може да се наблюдава и при: инфаркт на миокарда в областта на задната стена на сърцето, дисекираща аневризма, диабетна кома, белодробна емболия.

Как се лекува?

Лечението се провежда според тежестта на заболяването. Извършва се в интензивно отделение. Пациентът преминава на нулева диета с парентерална обемна и електролитна субституция. Лечението е симптоматично и патогенетично. При нужда се назначават антибиотици, болкоуспокояващи, лекуват се усложненията. При наличие на камъни в жлъчния проход (ductus choledochus) се предприема ендоскопска папилотомия и премахване на камъка. Ако консервативното лечение е недостатъчно се пристъпва към хирургично лечение.

Как да се предпазим?

Отстраняване на причините, които могат да предизвикат остър панкреатит: лечение на заболяванията на жлъчните пътища, въздържане от алкохол, лечение на метабиолитните нарушения (хипертриглицеридемия, хиперкалциемия), при възможност спиране на медикаментите, токсични за панкреаса.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

Лечение в интензивно отделение и интензивно медицинско наблюдение. Ходът на заболяването не може да бъде предвиден. Леталитетът зависи от тежестта на заболяването. Една от най-честите причини за смърт при остър панкреатит е вторично инфектиране на некрозите и сепсис. Оздравителният процес не води до промяна в структурата и функцията на жлезата.