Отоларинголог

отолорингология

Какво е отоларинголог?

Оториноларингологът е специалист, който се занимава с лечението и профилактиката на различните заболявания на ухото, носа и гърлото.Този медицински специалист се специализира също така и в лечението на нарушенията в движението и координацията.

Терминът отоларингология в превод означава „наука за ухото, гърлото и носа“. 

Оториноларингологията има 2 основни направления:

  • Отология – изучава болестите на ушите и нарушенията на слуха; отологията има добре обособен, самостоятелен дял

Отоневрология – изучава болестите на равновесно-слуховия апарат и неврологичните нарушения на слуха; отоневрологията е много съществен раздел от военната, авиационната и космическата медицина.

  • Риноларингология – изучава болестите на носа, околоносните синуси и носоглътката.

Този медицински специалист се специализира също така и в лечението на нарушенията в движението и координацията.

Кога и защo трябва да посетим оториноларингологът?

Често към УНГ се обръщат пациентите, които имат проблеми с вестибуларния апарат. Заболяванията на ухото, гърлото и носа са сред най-честите и придружават хората от ранна детска възраст през целия им живот.

Какво лекува оториноларингологът?

УНГ (оториноларинголог) специалистът помага на хората, които страдат от различни заболявания на дихателната система. Лекарят се занимава също така с лечението на слуховия орган и обонятелната система.
  • Ушите и слуховите рецептори
  • Гърло и сливици
  • Нос и максиларни синуси
  • Фронтални синуси