Регионални причинители – Панел 4 (Rrx2)

Регионални причинители – Панел 4 (Rrx2)

Диагностични панели даващи информация за причиняването на алергия от групата алергени включено в съответния панел като цяло, т.е. не дава изформация за всеки отделен алерген в панела!

Този панел се състои от следните алергени:

  • Dermatophagoides farinae
  • Alternaria alternate
  • Кон
  • Куче
  • Котка