Клинична патология на панкреаса

панкреас_мадиПро

Какво е панкреас?

Панкреасът е жлезист орган в храносмилателната система и ендокринната система. Намира се в коремната кухина зад стомаха. Това е ендокринна жлеза, която произвежда няколко важни хормона, включително инсулин, глюкагон, соматостатин и панкреатичен полипептид, всички, от които циркулират в кръвта. Панкреасът е също и храносмилателен орган, който отделя панкреатичен сок, както и храносмилателни ензими, които подпомагат храносмилането и усвояването на хранителните вещества в тънките черва. Панкреасът е известен като смесена жлеза.

Каква форма и на колко части е разделен панкреаса?

Той има лентовидна форма с дължина 12-15 сантиметра и тегло от 60 до 100 грама. Анатомотопографски той се разделя на три части: глава, тяло и опашка. Главата е включена в извивката на дванадесетопръстника и е разположена ретроперитонеално на равнището на първия и втория лумбален прешлен. Неговата опашка завършва в хилуса на слезката.

Какъв е състава на панкреаса?

Човешкият панкреас е жлезист орган, съставен от екзокринен и ендокринен апарат. Панкреасът е секреторна структура с вътрешна хормонална роля (ендокринна) и външна храносмилателна роля (екзокринен). Ендокринната част се състои от хормонална тъкан, разпределена по дължината на панкреаса в дискретни единици, наречени острови от Лангерханс. Островите на Лангерханс имат добре установена структура и формират плътни канали през екзокринната тъкан. Екзокринната част има два главни канала, основен и допълнителен панкреасен канал.

Какво съдържа панкреаса?

Панкреасът съдържа тъкан с ендокринна и екзокринна роля, заемаща основно място в клинична патология на панкреаса, и това разделение е видимо и когато панкреасът се гледа под микроскоп.

Тъканта с ендокринна роля може да се види при оцветяване като леко оцветени клъстери от клетки, наречени панкреатични островчета (наричани още острови на Лангерханс, фигура 1). Микроскопски ендокринният панкреас се представя от Лангерхансовите острови, които са струпани в особено голямо количество в опашката на панкреаса. Те са съставени от A- , B-, С – клетки, които секретират съответно глюкагон, инсулин и гастрин директно в кръвната циркулация.

Как се разделя микроскопски екзокринният панкреас?

Микроскопски екзокринният панкреас се разделя на ромбоидни лобули, които се отделят с помощта на съединителнотъканни септи. В тях се откриват кръвоносни и лимфни съдове, нерви и панкреатични канали.

Всеки лобул е съставен от жлези. Жлезните клетки съдържат голямо количество зимогенни гранули в горния полюс. С помощта на имунофлуоресцентна техника в тези гранули се откриват ензимите – трипсин, карбоксипептидаза и еластаза. В базалната част жлезните клетки са базофилни и тук липсват зимогенни гранули. Апикалният полюс на жлезните клетки е ориентиран към центроацинозните канали, в които се секретира тяхната продукция. Тези канали на определено равнище се сливат в по-големи, за да се оформи в крайна сметка големият панкреатичен канал.

Съществуват различни нарушения в клинична патология на панкреаса, включително остър панкреатит, хроничен панкреатит и рак на панкреаса. Панкреасът също играе роля в диабета. При диабет тип 1 бета-клетките на панкреаса вече не произвеждат инсулин, защото имунната система на организма ги е атакувала. При диабет тип 2 панкреасът губи способността си да отделя достатъчно инсулин.

Какви са методите за оценка на панкреаса?

Оценката на панкреатичните заболявания може да бъде трудна поради недостъпността на панкреаса. Има няколко метода за оценка на панкреаса. Първоначалните тестове на панкреаса включват физически преглед, който е труден, тъй като панкреасът е дълбоко в коремната област близо до гръбначния стълб. Кръвните тестове често са полезни при определяне дали панкреасът участва в специфичен симптом.
Най-добрите рентгенографски тестове за оценка на структурата на панкреаса включват компютърна томография, ендоскопски ултразвук и ядрено-магнитен резонанс. Тестовете за оценка на панкреатичните канали включват ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография и магнитно резонансна холангиопанкреатография. Съществуват и случаи, при които хирургичното изследване е единственият начин да се потвърди диагнозата на панкреасната болест.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова