Panoraма неизвазивен пренатален тест

Panoraма неизвазивен пренатален тест медипро

Panoraма неизвазивен пренатален тест

Какво анализира Panarama?

PANORAMA анализира за най-често срещаните бройни и структурни хромозомни аномалии на плода в т.ч:

 • на автозоми 21, 18 и 13 познати като синдроми на Даун, Едуардс и Патау;
 • на половите хромозоми Х и/или Y познати като синдроми на Търнър, Клайнфелтер, Якобс и „свръх жена“;
 • триплоидия;
 • 5 микроделеционни синдрома като 22q2 микроделеция (синдром на ДиДжорджи), 1p36 микроделеция, 5р- микроделеция (синдром на Кри дю Ша), 15q11.2 микроделеция – майчина или бащина (синдроми на Прадер-Уили и Ангелман).

Всички тези хромозомни дефекти водят до повишена честота на:

 • спонтанните аборти и мъртвите раждания;
 • тежки физически и функционални нарушения в ембриона;
 • животозастрашаващи състояния у новороденото със засягане на сърце, главен мозък и други вътрешни органи;
 • нарушения в растежа и нервно-психическото развитие на детето;
 • представляват опасност и за здравето на бременната (прееклампсия, обилно кървене).

PANORAMA се предлага в три пакета:

Основен пакет:

 • тризомия 21 (синдром на Даун);
 • тризомия 18 (синдром на Едуардс);
 • тризомия 13 (синдром на Патау);
 • тризомия 47ХХХ („свръх-жена“);
 • тризомия 47ХХY (синдром на Клайнфелтер)
 • тризомия 47XYY (синдром на Якобс);
 • монозомия по Х хромозома – 45Х (синдром на Търнър);
 • триплоидия – 3n/69;
 • пола на плода (при желание).

Разширен пакет

 • тризомия 21 (синдром на Даун);
 • тризомия 18 (синдром на Едуардс);
 • тризомия 13 (синдром на Патау);
 • тризомия 47ХХХ („свръх-жена“);
 • тризомия 47ХХY (синдром на Клайнфелтер)
 • тризомия 47XYY (синдром на Якобс);
 • монозомия по Х хромозома – 45Х (синдром на Търнър);
 • триплоидия – 3n/69;
 • микроделеция 22q11.2 (синдром на ДиДжорджи);
 • пола на плода (при желание).

Пълен пакет

 • тризомия 21 (синдром на Даун);
 • тризомия 18 (синдром на Едуардс);
 • тризомия 13 (синдром на Патау);
 • тризомия 47ХХХ („свръх-жена“);
 • тризомия 47ХХY (синдром на Клайнфелтер)
 • тризомия 47XYY (синдром на Якобс);
 • монозомия по Х хромозома – 45Х (синдром на Търнър);
 • триплоидия – 3n/69;
 • микроделеция 22q11.2 (синдром на ДиДжорджи);
 • микроделеция 1p36 (1p36 делеционен синдром);
 • микроделеция 5p- (синдром на Кри дю Ша);
 • микроделеция 15q11.2-11.3 – бащин произход (синдром на Прадер-Вили);
 • микроделеция 15q11.2-11.3 – майчин произход (синдром на Ангелман);
 • пола на плода (при желание).

За кого е предназначен Panoraма неизвазивен пренатален тест  ?

PANORAMA е подходящ за всяка бременна жена. Особено препоръчителен е при бременни над 35 г., при съмнение от ултразвуковия преглед или биохимичния скрининг, при бременни с фамилна обремененост или неколкократни спонтанни аборта/мъртво раждане.Тестът е подходящ за бременни с двуплодна бременност или донорски яйцеклетки.

Кога се прави Panoraма неизвазивен пренатален тест?

PANORAMA се извършва най-рано в 9 гестационна седмица на бременността.

За изпълнение на PANORAMA е необходима майчина кръв, взета чрез рутинна венепункция, което го прави напълно безопасен за плода и безболезнен за майката. При желание, бременната попълва документация и дава кръв. Резултатът се получава до 10-14 дена лично или от посочен от пациента акушер-гинеколог.

PANORAMA има редица предимства пред останалите тестове на българския пазар:

 • разграничава феталната ДНК от майчината;
 • анализира минимално количество фетална ДНК (най-малко 4%);
 • използва най-съвременната технология за анализ и биоинформационна обработка на получените данни;
 • анализира за триплоидия, която застрашава здравето на бременната;
 • открива моларна бременност и „изчезващ близнак”(vanishing twin);
 • съобщава пола на плода с 99.9% сигурност;
 • представя резултата напълно коректно като “нисък риск” и “висок риск”.

PANORAMA е единственият пренатален тест, който разграничава феталната от майчината ДНК, което обуславя максималната достоверност на резултата.

Анализът е чрез технологията SNP (еднонуклеотидно полиморфизъм-базирано секвениране), която изследва многократно конкретните изследвани региони и използва най-точния биоинформационен програмен продукт за обработка на данните и представяне на резултата.

Дава информация за пет от най-разпространените микроделеции:

 • свързани с тежки състояния, които обаче открити и третирани от рано могат да подобрят живота на засегнатото бебе
 • чиято честота е еднаква при млади и по-възрастни бременни;
 • които в 80-90% от случаите не се унаследяват (няма засегнат родител), а се появяват спонтанно.