Паратхормон (1-84 PTH)

[lwptoc depth=“2″]

Паратхормон (1-84 PTH)

LOINC 14866-8
Кратко наименование 1-84 PTH
Пълно наименование на теста Концентрация на интактен Паратиреоиден хормон в серум или плазма
Мерни единици pg/ml
Методика Имунохимичен-CLIA
Други имена Паратхормон ,ПТХ, 1-84 PTH
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин до 11:00ч., на гладно. Поне 10 дни след прием на Калций
Референтни стойности – Серум 5.5 – 38.4
Референтни стойности – EDTA плазма 4.6-39.4

Какво е Паратхормон?

Паратироидният хормон или паратхормон (ПТХ, PTH) е полипептид, който се секретира от околощитовидните жлези (паращитовидните жлези). Състои се от 84 аминокиселини. Активен е само пълноверижния (1-84 PTH ). Неактивен е „скъсения“ 7-84 PTH. Паратхормонът оказва влияние върху калциево-фосфорната обмяна в организма, както и върху костното ремоделиране.

В организма концентрацията на общия Са и Са++ се поддържат в сравнително тесен диапазон. Това се дължи на фина регулация, в която участват: ПТХ, Vit.D и метаболитите му, калцитонин, чрез три основни процеса: резорбция на Са в храносмилателния тракт, излъчване на Са през бъбрека, обмяна на Са в костите.

Защо и кога се изследва Паратхормон?

Изследването на паратхормон се провежда, за да се определи причината за нарушение в нивата на калций в кръвта.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна или капилярна кръв от която се отделя серум. Сутрин до 11:00ч., на гладно. Препоръчително е изследването да се извършва минимум 10 дни след последния прием на медикаменти или хранителни добавки, съдържащи калций.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Състоянията с повишен калций, в 90% от случаите се дължат на повишена секреция на ПТХ – първичен хиперпаратиреоидизъм, в останалите случаи могат да се дължат на: злокачествени заболявания с метастази в костите, саркоидоза, интоксикация с Vit.D, свръхдози Vit.A, хипертиреоидизъм, болест на Адисон, имобилизация и др.

Състоянията с понижен калций могат да се дължат на понижена секреция на ПТХ – хипопаратиреоидизъм или друго заболяване: дефицит на Vit.D, ХБН, чернодробна цироза, нефрозен синдром, остър панкреатит, някои лекарства,състояние след оперативно отстраняване и др.

Информация за лекари

Важно е да се отбележи, че референтните граници за този тест са намалени. Това се дължи на факта че теста е трето поколение и не реагира кръстосано с неактивната форма 7-84 PTH ( може да е повишена при уремични пациенти ).

Информация за партьори