Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Декларация за поверителност на данните

 

Всяко събиране, обработка и използване (наричано по-долу „използване“) на данни е единствено с цел предоставяне на нашите услуги. Нашите услуги са проектирани да използват възможно най-малко лична информация. „Лични данни“ са всички индивидуални подробности за дадено лице или фактически обстоятелства на физическо лице, което може да бъде идентифицирано (т.нар. „субект“). Следващите изявления относно защитата на данните описват какви видове данни се събират при достъп до нашия уебсайт, какво се случва с тези данни и как можете да възразите срещу използването на данни.

 

 

 1. Обща информация за обработката на данни

 

 • Администратор на лични данни

 

Администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) е „ХелтАпро“ ЕООД, ЕИК 206613617,: със седалище и адрес на управление –  гр. София, п.к. 1632, ж.к. Овча купел, бл. 405, вх. Е, ап. 151, наричан за краткост с търговско наименование МедиПро.

 

Интернет страница: https://medipro.bg

 

 • Можете да се свържете на длъжностното лице по защита на данните на МедиПро на email: privacy@medipro.bg или на адрес: гр. София, п.к. 1632, ж.к. Овча купел, бл. 405, вх. Е, ап. 151

 

 • Защита на Вашите данни

 

Ние сме предприели технически и организационни мерки, за да гарантираме, че изискванията на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) са изпълнени от нас, както и от външни доставчици на услуги, работещи за нас.

 

Ако работим с други компании за предоставяне на нашите услуги, като доставчици, това става само след внимателен процес на подбор. В този процес на подбор всеки отделен доставчик на услуги е внимателно избран според неговата пригодност по отношение на техническите и организационни умения за защита на данните. Тази процедура за подбор се документира писмено и сключва съответен договор за обработка на данни, само ако третата страна отговаря на изискванията на чл. 28 от GDPR.

 

Вашата информация ще се съхранява на защитени сървъри. Достъпът до тях е възможен само от упълномощени лица. Нашият уебсайт е SSL/TLS криптиран, което може да се види от https:// в началото на нашия URL адрес.

 

 • Изтриване на лични данни

 

Ние обработваме лични данни само при необходимост. Веднага, след като целта на обработката на данните бъде изпълнена, се извършва изтриване на данните, освен ако законови или договорни разпоредби не противоречат на това.

 

 

 1. Използване на данни в нашия уебсайт и в регистрационни (лог) файлове

 

 • Обхват на обработване на лични данни

 

Когато посещавате нашия уебсайт, уеб сървърите временно съхраняват всеки достъп в регистрационен (лог) файл. Следните данни се събират и съхраняват до автоматичното им изтриване:

 

 • IP-адрес на запитващия компютър;
 • Дата и час на достъп;
 • Име и URL на изпратеният файлов отговор;
 • Данни за използвания браузър и операционна система

 

Ние или нашите партньори понякога може да обработваме допълнителни временни данни.

 

Ще намерите информация за това по-долу.

 

 • Правно основание за обработка на лични данни

 

Правното основание за временно съхраняване на данните и регистрационните файлове е чл. 6 ал. 1 сек. 1 т. е) от GDPR. Нашият законен интерес е да направим нашия уебсайт достъпен за Вас.

 

 • Цел на обработката на данните

 

Обработката на тези данни е необходима за:

 

 • да се позволи използването на уебсайта (установяване на връзка),
 • осигуряване на сигурност на системата,
 • за техническото администриране и за оптимизиране на уебсайта.
 • IP адресът се оценява само в случай на атаки срещу мрежовата инфраструктура на нашия интернет доставчик.

 

Освен това не се изисква въвеждане на Вашите лични данни, за да използвате нашия уебсайт.

 

 • Продължителност на съхранение

 

Веднага след като целта на обработката на данните бъде изпълнена, данните се изтриват. Това се случва веднага щом затворите нашия уебсайт. Интернет доставчикът, който нашият сайт може да използва данни за статистически цели. Всички данни за такива цели са анонимизирани.

 

 • Право на възражение и изтриване

 

Обработката на данни е необходима, за да се представи уебсайтът и да се осигури функционирането на уебсайта. Следователно възражението е невъзможно.

 

 

 1. Хостинг на приложението

 

 • Обхват на обработка на лични данни

 

Нашият уебсайт използва услугите на хостинг доставчика https://www.superhosting.bg.

Можете да се запознаете с политиката за поверителност на доставчика на адрес: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

 

Обработката на данни се извършва от: „СуперХостинг.БГ“ ЕООД, ЕИК 131449987, Адрес: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36

 

 • Правно основание за обработване на лични данни

 

Правното основание за обработване на лични данни е чл. 6 ал. 1 с.1 т. е) от GDPR. В наш законен интерес е да осигурим сигурен и стабилен уебсайт.

 

 • Цел на обработката на данните

 

Обработката на данните се извършва с цел да се позволи използването на уебсайта. Обслужва сигурността на системата, техническото администриране на мрежовата инфраструктура, както и оптимизацията на уебсайта.

 

 • Продължителност на съхранение

 

Информацията в регистрационния файл се съхранява от съображения за сигурност (напр. за изясняване на злоупотреба или измама) и се изтрива веднага щом целта на обработката на данните бъде постигната и няма законови периоди на задържане, които да противопоставят изтриването.

 

Данните, чието по-нататъшно запазване се изисква за доказателствени цели, са освободени от изтриване до окончателното изясняване на съответния инцидент.

 

 • Право на възражение и изтриване

 

Събирането на данни за предоставянето на уебсайта и съхраняването на данните в регистрационни (лог) файлове е задължително за работата на уебсайта. Следователно няма възможност потребителят да възрази.

 

Ако имате въпроси в тази връзка, моля, не се колебайте да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните.

 

 

 1. Използване на бисквитки

 

 • Описание и обхват на обработката на данни

 

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките се съхраняват на Вашия компютър, когато използвате нашия уебсайт. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия твърд диск, присвоени на браузъра, който използвате. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да предават вируси на Вашия компютър. Бисквитките се използват за анализиране на използването на нашия уебсайт в анонимно или псевдонимизирано състояние и като цяло за поддържане на функционалността на нашия уебсайт.

 

Могат да се предават следните данни:

 • Честота на посещение на уебсайта
 • Кои функции на уебсайта се използват от Вас
 • Вашите настройки за бисквитки

 

При влизане в този уебсайт Ви информираме за използването на бисквитки и се иска Вашето съгласие за използването на бисквитки.

 

 • Правно основание за обработка на данни

 

Правното основание за обработване на данни от бисквитки, които не служат само за функционалността на нашия уебсайт, е чл. 6 ал. 1 сек. 1 т. а) от GDPR.

 

Правното основание за обработката на данни за бисквитки, които обслужват единствено функционалността на този уебсайт, е чл. 6 ал. 1 сек. 1 т. е) от GDPR.

 

 • Цел на обработката на данните

 

Нашите легитимни интереси са да ви предоставим работеща връзка с уебсайта и да осигурим удобно използване на този уебсайт. Освен това трябва да обработим Вашите лични данни, за да разрешим възникнали проблеми с безопасността и сигурността, както и да осигурим стабилност на системата. Обработката на данните се извършва, за да направи възможна статистическа оценка на нашия уебсайт.

 

 • Продължителност на съхранение

 

Този уебсайт използва следните видове бисквитки. Разширяването и функцията на всеки от тях са обяснени по-долу:

 

 1. a) Временни бисквитки. Те се изтриват автоматично, когато затворите браузъра. Това важи особено за сесийните бисквитки, които съхраняват идентификатора на Вашата сесия, с който различни заявки от Вашия браузър могат да бъдат присвоени на Вашата сесия. Това ще позволи на Вашия компютър да бъде разпознат, когато се върнете на нашия уебсайт. Сесийните бисквитки се изтриват, когато излезете или затворите браузъра.

 

 1. b) Постоянни бисквитки. Те се изтриват автоматично след определен период, който може да е различен в зависимост от бисквитката.

Можете да намерите повече информация за типа и продължителността на съхранение на отделните бисквитки в Мениджъра на бисквитките. Можете да получите достъп до него, като щракнете върху синята икона на пръстов отпечатък в долния ляв ъгъл на нашия уебсайт.

 

 • Право на възражение и изтриване

 

Имате възможност да оттеглите съгласието си за обработка на данни чрез бисквитки, които не обслужват само функционалността на уебсайта. В допълнение, ние не задаваме бисквитки, докато не се съгласите да зададете бисквитки, когато посещавате сайта. По този начин можете да предотвратите обработката на данни чрез бисквитки на нашия уебсайт. Можете също така да изтриете бисквитките в настройките за сигурност на Вашия браузър по всяко време. Моля, имайте предвид, че е възможно да не можете да използвате всички функции на този уебсайт. Настройката на бисквитки също може да бъде предотвратена по всяко време чрез подходящи настройки във Вашия интернет браузър.

 

 

 1. Контакт

 

 • Описание и обхват на обработката на данните

 

Можете да се свържете с нас чрез имейл или чрез формата за контакт в нашия сайт. Това ще изисква различни данни, за да се отговори на запитването, които автоматично ще бъдат запазени за обработка. Вашите данни няма да бъдат предавани на трети страни, освен ако не сте дали съгласието си.

 

Следните данни са необходими за обработка на Вашата заявка:

 

 • Имейл адрес;
 • Име;
 • Фамилия;
 • Съдържание на запитването;
 • Телефонен номер.

 

Освен това можете да въведете следните данни по избор:

 

 • Съобщение;
 • Съгласие за изпращане на рекламни брошури;

 

 • Правно основание за обработка на данни

Правното основание зависи от чл. 6 ал. 1 сек. 1 т. б) от GDPR.

 

 • Цел на обработката на данните

 

Обработката на лични данни от формуляра за въвеждане се използва единствено за обработка на заявката за контакт.

 

 • Продължителност на съхранение

 

Данните ще бъдат изтрити веднага щом целта на обработката на данните бъде постигната и никакви законови или договорни периоди на съхранение не възпрепятстват изтриването.

 

 • Право на възражение и изтриване

 

Потребителят има право да оттегли съгласието си за обработка на лични данни по всяко време. Ако потребителят се свърже с нас, той може да възрази срещу съхраняването на личните му данни по всяко време. В такива случаи разговорът не може да бъде продължен. Всички лични данни, които са били съхранени в хода на контакта, ще бъдат изтрити.

 

 

 1. Регистрация на уебсайта

 

 • Описание и обхват на обработката на данни

 

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

 

 • Когато си създавате профил в МедиПро, Вие ни изпращате:
  • адрес на електронна поща;
  • собствено, бащино и фамилно име;

 

 • Можете да добавите и допълнителна информация към Вашият акаунт в платформата на МедиПро като:
 • Пол;
 • Дата на раждане;
 • Номер на мобилен телефон;
 • Адрес;
  • Адрес за доставка;
  • Данни за банкови карти и др.;

 

 • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация:
  • желаният от Вас продукт,
  • собствено и фамилно име,
  • адрес за доставка,
  • данни за фактуриране,
  • начин на плащане,
  • телефонен номер,
  • данни за банкови карти и др.

 

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

 

 • Правно основание за обработка на данни

 

Ако субектът на данните въведе задължителни лични данни във формуляра за регистрация, правното основание за обработка на данните се основава на чл. 6 ал. 1 сек. 1 т. б) от GDPR. Въпреки това, ако потребителят въведе и лични данни в незадължителното поле за въвеждане, обработката на данните се основава на чл. 6 ал. 1 сек. 1 т. а) от GDPR.

 

 • Цел на обработката на данните

 

Обработката на лични данни се използва единствено, за да завършим Вашата регистрация, да организираме Вашия акаунт в Medipro.

 

 • Продължителност на съхранение

 

Данните се изтриват веднага щом целта на съхранението вече не е необходима. Такъв е случаят, ако изтриете акаунта си и никакви законови или нормативни периоди на задържане не възпрепятстват изтриването.

 

 • Право на възражение и изтриване

 

По време и след регистрацията субектът на данните е свободен да променя, коригира или изтрива своите лични данни.

 

 

 1. Предоставяне на услуги на МедиПро във Ваша полза

 

 • Описание и обхват на обработката на данни

 

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 

 • създаване и управление на профил в платформата на МедиПро;
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите на МедиПро;

 

 • Правно основание за обработка на данни

 

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между МедиПро и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 

 • Цел на обработката на данните

 

Обработката на лични данни се използва единствено за дейности, свързани с изпълнение на Вашите поръчки.

 

 • Продължителност на съхранение

 

Данните се изтриват веднага щом целта на съхранението вече не е необходима и никакви законови или нормативни периоди на задържане не възпрепятстват изтриването.

 

 • Право на възражение и изтриване

 

По време и след изпълнение на Вашите поръчки се спазват изискванията, свързани с договорните отношения и приложимото законодателство.

 

 

 1. Проследяване и анализ

 

 • Google Analytics

 

 • Описание и обхват на обработка на данни

 

Нашият уебсайт използва Google Analytics. Това е услуга за анализиране на достъпа до уебсайтове на Google Inc. („Google“) и ни позволява да подобряваме нашия уебсайт. Обработката на данни за Европейското икономическо пространство и за Швейцария се извършва от: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (дъщерно дружество на Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ). Бисквитките ни позволяват да анализираме използването на нашия уебсайт от Ваша страна.

 

Така събраната информация е:

 

 • IP адрес
 • Време за достъп
 • Продължителност на достъпа

 

Информацията се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Оценката на Вашите дейности на нашия уебсайт ни се предава под формата на отчети. Google може да предаде събраната информация на трети страни, ако се изисква от закона или ако трети страни обработват тези данни от името на Google. Google кодовете за проследяване на нашето интернет предложение използват функцията „_anonymizeIp ()“, като по този начин IP адресите се обработват само съкратени, за да се изключи евентуална директна лична връзка към Вас. На https://policies.google.com/?hl=en , както и на https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ можете да научите повече за условията за ползване и поверителност политика на Google Analytics.

 

 • Правно основание за обработка на данни

 

Обработката на данни се основава на Вашето съгласие в съответствие с чл. 6 ал. 1 сек. 1 т. а) от GDPR.

 

 • Цел за обработка на данни

 

Чрез обработката на данните можем да анализираме как се използва нашият уебсайт, за да можем да го подобрим за нашите потребители.

 

 • Продължителност на съхранение

 

Данните ще бъдат изтрити 26 месеца след последното ви посещение на уебсайта.

 

 • Право на възражение и изтриване

 

Имате възможност да оттеглите Вашето съгласие за обработка на данни по всяко време с действие за в бъдеще. Моля, свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните за тази цел.

 

Можете също така да предотвратите инсталирането на бисквитки от Google Analytics в настройките на браузъра си или като не дадете съгласието си в мениджъра на бисквитки. В този случай обаче може да се случи така, че да не можете да използвате напълно всички функции на нашия уебсайт. Освен това, чрез разширения на браузъра, напр . http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Google Analytics може да бъде деактивиран и контролиран.

 

 • Мениджър на маркери на Google

 

 • Правно основание за обработка на данни

 

Google Tag Manager е решение, което ни позволява да управляваме маркери на уебсайтове чрез един интерфейс (включително Google Analytics и други маркетингови услуги на Google на нашия уебсайт). Самият мениджър на тагове (който имплементира таговете) не обработва личните данни на потребителите. По отношение на обработката на личните данни на потребителите се прави препратка към подробностите за услугите на Google. Правилата за използване на Google Tag Manager можете да видите тук: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/.

 

 

 1. Доставчици на услуги от доставчици трети страни

 

За да можем да предоставяме нашите услуги, ние използваме поддръжката на доставчици на услуги от трети страни (страни извън ЕС). За да гарантираме защитата на Вашите лични данни в този случай, ние сключваме договори за обработка с всеки – внимателно подбран – доставчик на услуги (обработващ). Всички наши обработващи предоставят достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки. Нашите обработващи данни в трети държави или се намират в държава с подходящо ниво на защита на данните (чл. 45 от GDPR), или предоставят подходящи гаранции (чл. 46 от GDPR).

 

Адекватно ниво на защита: Доставчикът идва от държава, чието ниво на защита на данните е признато от Европейската комисия. За повече информация вижте: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

 

Стандартни договорни клаузи на ЕС : Нашият доставчик се е подчинява на стандартните договорни клаузи на ЕС, за да гарантира сигурен трансфер на данни. За повече информация вижте:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:BG:PDF.

 

Обвързващи корпоративни правила : Член 47 от GDPR предоставя възможност за осигуряване на защита на данните при прехвърляне на данни към трета държава чрез Обвързващи корпоративни правила. Те се разглеждат и одобряват от органите по сигурността на данните в рамките на механизма за съгласуваност съгласно чл. 63 GDPR.

 

Съгласие: В допълнение, прехвърляне на данни към трета държава без подходящо ниво на защита ще се осъществи само ако сте ни дали Вашето съгласие в съответствие с чл. 49 сек. 1 т. a) от GDPR за тази цел. По принцип не прехвърляме лични данни към трети държави.

 

 1. Вашите права

 

 • Право на оттегляне на дадено съгласие (чл. 7 от GDPR)

 

Ако сте дали съгласието си за обработка на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време. Това ще се отрази на допустимостта да обработваме Вашите лични данни от нас за времето след като сте оттеглили съгласието си. За да оттеглите съгласието си, свържете се с нас лично или писмено.

 

 • Право на достъп (чл. 15 от GDPR) Имате право да получите от нас потвърждение дали личните ви данни се обработват или не и, когато случаят е такъв, достъп до Вашите лични данни и следната информация:

 

 • Целта на обработката;
 • Засегнатите категории лични данни;
 • Получателят или категориите получатели, на които Вашите лични данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално получатели в държави извън ЕС или международни организации;
 • Когато е възможно, предвидения период, за който Вашите лични данни ще бъдат съхранявани, или, ако не е възможно, критериите, използвани за определяне на този период;
 • Цялата налична информация за източника на Вашите лични данни;
 • Наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, визирани в чл. 22 ал. 1 и 4 GDPR и, в тези случаи, съдържателна информация за включената логика, както и значението и предвидените последици от такава обработка за Вас.

 

В случай на такова искане трябва да предоставите достатъчно информация за Вашата самоличност, за да докажете, че искането се отнася до Вашите лични данни.

 

 • Право на коригиране и изтриване (чл. 16, 17 от GDPR)

 

Имате право да получите от нас без неоправдано забавяне коригиране и попълване на неточни лични данни, които се отнасят за Вас.

 

Можете също така да поискате изтриване на Вашите лични данни, ако някое от следните се отнася за Вас:

 

 • Личните данни, които се отнасят до Вас, вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
 • Вие оттегляте съгласието, на което се основава обработването съгласно чл. 6 ал. 1 с.1 т. а) или чл. 9 ал. 2 т. а) от GDPR и когато няма друго правно основание за обработка;
 • Възразявате срещу обработката съгласно чл. 21 ал. 1 GDPR и няма по-важни законови основания за обработването или възразявате срещу обработването съгласно чл. 21 ал. 2 от GDPR;
 • Личните данни са били обработвани неправомерно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение в правото на Съюза или правото на държава членка, на което сме подчинени;
 • Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество, посочени в чл. 8 ал. 1.

 

Когато сме направили личните данни публични и сме длъжни да изтрием личните данни по силата на чл. 17 ал. 1 GDPR, ние, като вземаме предвид наличната технология и разходите за внедряване, ще предприемем разумни стъпки, включително технически мерки, за да информираме администраторите, които обработват личните данни, че сте поискали изтриването от тези администратори на всички връзки към или копие или копиране на тези лични данни.

 

Тези права не се прилагат до степента, в която обработването е необходимо:

 

 • За упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
 • За спазване на правно задължение, което изисква обработване съгласно правото на Съюза или правото на държава членка, на което сме подчинени, или за изпълнение на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени на администратора;
 • От съображения за обществен интерес в областта на общественото здраве съгласно чл. 9 ал. 2 т. з) и и), както и чл. 9 ал. 3 от GDPR;
 • За архивни цели от обществен интерес, научни или исторически изследователски цели или статистически цели в съответствие с чл. 89 ал. 1 GDPR, доколкото горепосоченото право може да направи невъзможно или сериозно да наруши постигането на целите на това обработване, или;
 • За установяване, упражняване или защита на правни искове.

 

 • Ограничаване на обработването (чл. 18 от GDPR)

 

Имате право да поискате от нас ограничаване на обработването, когато е приложимо при едно от следните:

 

 • Точността на личните данни се оспорва от Вас за период, който ни позволява да проверим точността на личните данни
 • Обработването е незаконосъобразно и Вие се противопоставяте на изтриването на личните данни и вместо това искате ограничаване на използването им;
 • Ние вече не се нуждаем от личните данни за целите на обработването, но те се изискват от Вас за установяване, упражняване или защита на правни искове;
 • Възразили сте срещу обработване по чл. 21 ал. 1 GDPR в очакване на проверката дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.

 

Когато обработването е ограничено съгласно гореспоменатите условия, такива лични данни, с изключение на съхранението, се обработват само с Вашето съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни претенции или за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини от важен обществен интерес на Съюза или на държава-членка.

 

Ако ограничението на обработването е отпаднало, ще бъдете информирани от нас, преди ограничението да бъде отменено.

 

 • Право на информация (чл. 19 от GDPR)

 

Ако сте предявили правото си на коригиране, изтриване или ограничаване на обработката на данни, ние ще информираме всички получатели на Вашите лични данни да коригират, изтрият или ограничат обработката на данни, освен ако това се окаже невъзможно или изисква непропорционални усилия. Имате право също да знаете кои получатели са получили Вашите лични данни.

 

 • Право на преносимост на данните (чл. 20 от GDPR)

 

Имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат. Освен това имате право да предавате тези данни на друг администратор, когато:

 

 • Обработването се основава на съгласие по чл. 6 ал. 1 с.1 т. а) от GDPR или на чл. 9 ал. 2 т. a) от GDPR или се основава на договор съгласно чл. 6 ал. 1 сек. 1 т. b) и;
 • Обработката се извършва с автоматизирани средства.

 

При упражняване на правото ви на преносимост на данните Вие имате право да получите тези лични данни, предадени директно от нас на друг администратор, доколкото това е технически осъществимо.

Правото на преносимост на данните не се прилага за обработване на лични данни, необходими за изпълнението на задача, изпълнявана в обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни делегирани.

 

 • Право на възражение (чл. 21 от GDPR)

 

Когато обработването на Вашите лични данни се базира на легитимен интерес (чл. 6, ал. 1, т. 1, буква f) от GDPR), можете да възразите срещу обработването . Същото важи, ако обработката на данните се основава на чл. 6 ал. 1 сек. 1 т. д).

В този случай Ви молим да обясните причините, поради които не трябва да обработваме Вашите лични данни. Въз основа на това ние ще прекратим или адаптираме обработката на данни или ще ви покажем нашите законни причини, поради които продължаваме обработката на данните.

 

 • Право да подадете жалба до надзорен орган (чл. 77 от GDPR)

 

Без да се засягат други административни или съдебни средства за защита, Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка на Вашето местоживеене, месторабота или място на предполагаемо нарушение, ако смятате, че обработването на личните данни, които се отнасят до Вас, е в нарушение на GDPR. Надзорният орган, до който е подадена жалбата, ще ви информира за състоянието и резултатите. на жалбата, включително възможността за съдебна защита съгласно член 78 от GDPR.

 

 

 1. Надзорен орган

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

 1. Подлежи на промяна

 

Ние си запазваме правото да променяме тази политика за поверителност в съответствие със законовите изисквания. Последна актуализация: август 2022 г.