Прокалцитонин (pct)

[lwptoc depth=“1″]

Прокалцитонин (pct)

Прокалцитонин (PCT) е предшественик на хормона калцитонин, който участва в обмяната на калций в организма и се синтезира в С-клетките на щитовидната жлеза (вътреклетъчна протеолиза). В щитовидната жлеза прокалцитонин се превръща в калцитонин, катакалцин и протеинов остатък.

Нивата на PCT в кръвта на здрави индивиди са минимални, под долната граница на клиничните изследвания с най-висока чувствителност (10 pg/mL). При тежки инфекции свързани със системен отговор от страна на организма нивата на прокалцитонин се покачват над 0,5 μg/ml. В кръвния серум прокалцитонинът има време на полуживот 25-30 часа.

Индикации за изследване на прокалцитонин

 • Ранна диагноза и мониториране на SIRS, MODS, сепсис и септичен шок
 • Ранна диагноза и мониториране на постоперативни усложенения
 • Диференциална диагноза постоперативни усложнения/политравма
 • Диференциална диагноза генерализирана/локална инфекция
 • Диагноза и прогноза на бактериални инфекции при SLE, RA и Neo

Референтни стойности

 • Референтна област
  • < 0,5 mg/l (LumiTestPCT)
  • <7-63 ng/l (по-високочувствителни методи)
 • У новородени РСТ е по-високо
 • Патологична област: Нива над 0,5 mg/l в кръвта

Медицинско значение на прокалцитонин

Прокалцитонин се увеличава в плазмата при тежки бактериални, микотични и паразитни инфекции, при сепсис, SIRS и MODS.

Автоимунни, алергични и вирусни заболявания не индуцират повишение на РСТ. Локално ограничени бактериални инфекции, дребни инфекции и хронични възпалителни заболявания не повишават РСТ.