Натрупване на протеогликани в основното вещество

Натрупване на протеогликани в основното вещество

Какво са протеогликани?

Протегликаните са протеини, които са силно гликозилирани. Основният протеогликанов блок се състои от „основен протеин“ с една или повече ковалентно прикрепени гликозаминогликанови (GAG) верига (и). Точката на свързване е серинов остатък, към който гликозаминогликанът е свързан чрез тетразахариден мост. Веригите са дълги, линейни въглехидратни полимери, които са отрицателно заредени при физиологични условия, дължащи се на появата на групи на сулфат и уронова киселина. Прогегликаните се срещат в съединителната тъкан.

Протегликаните са основен компонент на екстрацелуларния матрикс. Тук те образуват големи комплекси както за други протеогликани, така и за хиалуронан и за протеини от фиброзен матрикс, като колаген. Комбинацията от протеогликани и колаген образува хрущял, здрава тъкан, която обикновено е силно хидратирана. Те също така участват в свързващите катиони (като натрий, калий и калций) и вода, както и регулират движението на молекулите през матрикса. Доказателствата показват също, че могат да повлияят на активността и стабилността на протеините и сигнализиращите молекули в матрикса. Индивидуалните функции на протеогликаните могат да бъдат приписани или на протеиновото ядро, или на прикрепената верига на гликозаминогликани. Те могат да служат и като смазочни материали.

Какви са причините за натрупване на протеогликани в основното вещество?

Причините за свръхнормено натрупване на протеогликани в основното вещество са най-разнообразни. Този процес се наблюдава при скорбут, при белтъчен дефицит и след лечение с глюкокортикоиди. При тези случаи протеогликаните се натрупват в гранулационната тъкан и при кожните муцинози.

Какво са кожните муцинози?

Кожните муцинози са хронични заболявания, при които дермата се пропива обилно от слузна материя. Тя се оцветява мета хроматично.

Различават се две форми:

  • претибиален микседем /Базедова дерматопатия/
  • генерализиран миксидем

Какво е претибиалният микседем?

Претибиалният микседем е термин, използван за описване на локализираните лезии на кожата в резултат на отлагането на хиалуронова киселина, обикновено като компонент на заболяването на щитовидната жлеза. Дерматопатията на щитовидната жлеза се среща рядко. Въпреки че заболяването най-често се ограничава до претибилната област, тя може да се появи навсякъде по кожата, особено на глезена, гърба на крака, коленете, раменете, лактите, горната част на гърба, носа и шията. Почти винаги се свързва с автоимунна болест на щитовидната жлеза.

Претибиалният микседем се получава в резултат на отлагането на хиалуронова киселина в дермата и подкожието. Точната причина за това явление остава неясна. Водеща теория предлага, че фибробластите се стимулират да продуцират необичайно високи количества гликозаминогликани под въздействието на цитокини, дължащи се на експозиция на тиретропин-рецепторно антитяло и антиген-специфични Т клетки. Тиретропин-свързващите места се намират в плазмените мембрани на фибробласти, извлечени от кожата на пациенти с претибиален микседем.

Макроскопски в претибиалната област кожата е силно уплътнена и е невъзможно да се захване гънка.
Характерните хистопатологични признаци се състоят в отлагането на муцин (гликозаминогликани) в цялата мрежа на кожата и при отслабване на колагеновите влакна. Муцинът може да изглежда като отделни нишки и гранули. При екстензивно отлагане на муцин, колагеновите влакна се разтягат, фрагментират и се разделят. Стелатните фибробласти често се наблюдават, но броят на фибробластите не се увеличава. Надлещащият епидермис може да покаже хиперкератоза. Муцина е хиалуронова киселина, която оцветява синьо с алцианово синьо при рН 2,5 и колоидни железни петна.
Метахромазията е показана с толуидиново синьо петно. Наблюденията на отлагането на муцин, ограничено до разширена папиларна дерма, нодуларна ангиоплазия и отлагане на хемосидерин, са предположения за стазисния дерматит. В зоните, където се отлагат мукопротеидите се наблюдава струпване на голямо количество фибробласти. Понякога те се превръщат в слузни клетки със звездовидна форма и плуват сред муцин. Този феномен е известен като „слузна метаморфоза“.

Какво е генерализираният микседем?

Генерализираният микседем, спадащ към натрупване на протеогликани в основното вещество, е проява на тежък хипотиреоидизъм, развиващ се за продължителен период от време, причинявайки восъчна и суха кожа. Първоначалните симптоми включват умствена и физическа слабост, запек, загуба на апетит, дрезгав глас, крампи на краката и необяснимо повишаване на теглото. С течение на времето това води до характерни признаци на кожата, включително широк нос, подути устни, макроглосия, оток на клепачите и крехки нокти.

Кожата е бледа, хладна и восъчна, с потенциална липса на изпотяване. В резултат на каротенемия може да се появи жълтеникаво обезцветяване на дланите и ходилата. Поради общата понижена метаболитна активност, хиперкартонемията се дължи както на свързаните с това увеличени серумни липиди, така и на нарушената конверсия на бета-каротин в ретинол.

Патогенезата на генерализирания микседем се дължи на ниски нива на тиреоиден хормон, особено на свободните ТЗ и Т4. Поради отсъствието на циркулиращи хормони на щитовидната жлеза, има повишено производство на кожни фибробласти, което води до повишено отлагане на мукополизахариди на дермалната киселина. Заболяването се характеризира със забавено разграждане на хондроитинсулфатите и хиалуроната, което е съчетано с натрупване на протеогликани в дермата.

Макроскопски кожата на лицето, гърба на ръцете, претибиално и по стъпалата е набъбнала и бледа, от мукоиден оток. Биопсия на кожата в засегнатите области показва много периваскуларни и перифоликуларни муцинови отлагания. Тези отлагания могат да се простират до подкожната мастна тъкан. Еластичните влакна намаляват и няма промяна в количеството фибробласти.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова