Психотерапевт

терапия

Какво е психотерапевт?

Психотерапевтите, за разлика от психиатрите, нямат медицинско образование, което значи, че не са лекари, а оттам и че не третират психичното страдание чрез медикаменти, въпреки обичайното схващане, че това е така. Психолозите са хора, които успешно са завършили академична специалност Психология. Използвайки различни тестове (тогава, когато това се налага) и психологично консултиране, те могат да направят оценка и да изготвят хипотези за различни поведенчески и личностови характеристики.Психологическата подкрепа обикновено не включва продължителна и задълбочена психотерапевтична работа.

Такъв тип грижа би могла да ви предложи психотерапията. Психотерапевтите се различават от психиатрите и психолозите по това, че са преминали през допълнително специализирано обучение по психотерапия към определена школа. Подготовката на един психолог или психиатър за психотерапевт трае дълги години и отговаря на множество международни изисквания. Много често психиатрите и психолозите са и психотерапевти, ако са придобили тази допълнителна квалификация. Важно е да се знае обаче, че не всички психиатри и психолози са психотерапевти, въпреки че доста често се случва недобросъвестно да се представят за такива (т.е. само обучението по психология или медицинската специалност психиатрия не осигурява психотерапевтична квалификация и правоспособност за практикуване на такъв вид терапии.

Психотерапевтите се различават също и помежду си в зависимост от подхода им към човешкото страдание и разбиранията на различните школи за причините, които го пораждат. Съществуват различни психотерапевтични методи:

 • психоанализа
 • психоаналитична психотерапия
 • когнитивно-поведенческа
 • краткосрочна терапия
 • психодрама
 • позитивна терапия
 • фамилна терапия и други

Какво предствавлява психоанализата?

Психоанализата е вид психотерапията, която се стреми да изследва в най-голяма дълбочина преживяванията на пациента, до голяма степен обусловени от несъзнаваните психични процеси, които според психоанализата са в основата на нашето поведение. Личната анализа е най-продължителната психотерапия и изисква висока мотивация от страна на пациента. Психоаналитиците са практикуващи аналитичния метод психотерапевти, преминали дългогодишно обучение по психоанализа, отговарящо на множество международни стандарти.

Какви са основните качества, които трябва да търсите в психотерапевта си?

 • Обича да е в помощ на другите

Терапията се основава на изграждане на доверителни връзки. Ако терапевтът изпитва неудоволствие от акта на помагане, няма да успее да предразположи клиентите да бъдат истински отворени. Както при всичко, обичта към работата се оказва от съществено значение и тук.

 • Има високо развити умения за слушане

Близките приятели, семейството и колегата от офиса може да са хора удобни за разговор, лесно даващи мнение и съвет, но са хора, казващи ви какво да правите.

Добрият терапевт не дава нито мнение, нито съвети. Той е там, за да ви слуша с огромно внимание, а след това да отразява обратно към вас това, което сте казали, за да го чуете самите вие за себе си. След това се задават добре подбрани въпроси, които да помогнат да видите нова перспектива и да извлечете собствени заключения.

Терапевтите тренират да слушат нещата, които не сте казали, както и да виждат моделите и начина, по който се изразявате.

 • Притежава склонност да наблюдава

Характеризира се с майсторски умения за забелязване на „езика на тялото“ и маниерите ви. Може да ви помогне да забележите тези неща по начин, подпомагащ да разберете самите себе си по-добре.

 • С него се говори лесно

Нормално е първите няколко сесии с терапевта да са малко нервни и странни, защото не сте сигурни какво да кажете. Но добрият терапевт ще помогне да се почувствате по-комфортно, така съвсем скоро няма да се притеснявате да споделите мислите си. Имайте предвид, че с добрия терапевт вие говорите добре, но не е необходимо той да описва някакви неща на вас (с малки изключения, разбира се). Все пак вие сте на терапия, а не той.

 • Автентичен е

Добрият терапевт не демонстрира съвършенство или знание на всички отговори.
Това не само е манипулативност, а и пречи на клиентите да се отпуснат. Последното би значело да носи маска, която неизбежно пада и оставя неприятни преживявания. Дори е възможно да повлияе на проблемите, свързани с доверието, което е нужно, за да се работи качествено.

 • Надежден е

Важно е да се дава изключителна яснота кога са сесиите, как протичат и как стоят нещата със смяната на часа или отменянето им, ако се наложи. Терапевтите трябва да правят подобни разяснения навреме. Тези неща обикновено се обсъждат и договарят на първата сесия.

 • Вярва в хората

Трудно е да вярвате в някого, ако усетите, че той не вярва във вас, третира ви като „слаби“ или „болни“. Вместо това добрият терапевт вярва в стойността и потенциала ви. Това се нарича „безусловно положително отношение“ и означава липса на критика или причиняване на негативни емоции по повод собствената ви личност.

 • Създава здравословна среда

Терапията трябва да ви успокоява и фокусира. Това налага вашият терапевт да отдели време, за да направи своята работна среда подходяща и за двама ви. Не е необходимо да има най-скъпите мебели или да е на най-луксозната улица, но трябва да създава усещане за чистота, удобство, честност и тишина, в която да чуете своите мисли истински.

 • Действа в рамките на подходящите етични граници

Терапевтът е терапевт, не е приятел и определено не е „повече от приятел“. Добрият терапевт няма да ви помоли да се срещате извън сесиите, да закупите някакви подаръци и няма да прави неприлични коментари за външния ви вид или тялото ви. Той ще остави общуването ви в рамките на приемливите граници.

Добрите терапевти НЕ правят сексистки или расистки коментари. Те защитават неприкосновеността на личния ви живот и не споделят с други това, което им разказвате, освен ако не са принудени от закона.

Много терапевти също посещават терапия или в миналото са го правили, за да са предпазени от подсъзнателни подтици да ви насочат в посока, която те биха избрали за себе си. Тъй като терапията е интензивен процес, може да се каже, че е по-разумно терапевтът да разбира какво е да си от другата страна на нещата. Ето защо повечето преминават през това, на което подлагат вас.