Регенерация на бъбреци

Регенерация на бъбреци

Какво е регенерация на бъбреци?

Бъбрекът е орган с ограничени регенераторни възможности. Най-активна е регенерацията в каналчетата и липсва в гломерулите. При повечето от случаите на регенерация на бъбреци се засяга екстрацелуларния матрикс, поради което възстановяването е чрез образуване на цикатрикс.

При нормални условия съществува известно обновяване на тубуларния епител в кората, като заместването става чрез просто делене на клетките. В случаите на увреждане, без да е нарушена целостта на базалната мембрана, започва регенерация от запазените епителни клетки. Първоначално те са ниски, по-късно стават плоски и мигрират в некротичната зона. В ядрата на епителните клетки има митози. За една седмица плоските клетки се трансформират в кубични. В цитоплазмата им се появяват диференцирани цитоплазмени елементи. В срок от 3-4 седмици се нормализират тубулната им структура и функция. В интерстициума не се наблюдават съществени промени.

Кога се развива фибробластна пролиферация?

Ако базалната мембрана на каналчетата е разкъсана и промените в интерстициума са по-изразени, се развива фибробластна пролиферация. Тук количеството на образуваната съединителна тъкан е увеличено. Тубулният лумен колабира. Загиналият епител не се възстановява, функционалните нефрони загиват, като на тяхно място се разраства фиброзна тъкан.

Кога се развива цикатрикс?

Гломерулите не регенерират, независимо от това дали е засегнат ендотелът или епителните клетки и дали лезията е фокална или дифузна. На мястото на увредените гломерули се развива цикатрикс, а запазените околни гломерули хипертрофират. Известна склонност към регенерация имат само мезангиалните клетки.

Кои клетки участват в регенерирането на бъбрека?

Много клетки участват в регенерирането на бъбрека. Първо, увредените проксималните тръбни епителни клетки могат да диференцират и пролиферират. Проксималните тубулни клетки могат да освобождават растежни фактори като епидермален растежен фактор, инсулин-подобен растежен фактор-1, хепатоцитен растежен фактор. Тези репарационните растежни фактори след това действат върху рецептори в проксималните тръбни епителни клетки за насърчаване на регенерация чрез паракринен ефект. Освен това целостта на бъбречна васкулатурата може да има силно въздействие върху регенерация на бъбреци след нараняване.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова