Респираторни инфекции панел

Респираторни инфекции панел медипро

Респираторни инфекции панел

Какво е Респираторни инфекции панел?

Теста е предназначен за бързо откриване на 18 причинителя на инфекции на горните дихателни пътища, посредством мултиплексен PCR. Предназначен е за спешна диагностика на вирусни и атипични пневмонии и инфекции, включително Грип. Поради факта, че резултата от теста се получава за около 3 часа, е подходящ за изследване преди началото на антибиотична или противовирусна терапия. Изследваните причинители са:

 • Coronavirus (SARS coronavirus 2 RNA)
 • Adenovirus
 • Human coronavirus 229E
 • Human coronavirus HKU1
 • Human coronavirus NL63
 • Human coronavirus OC43
 • Human Metapneumovirus
 • Rhinovirus+Enterovirus
 • Influenza virus A RNA
 • Influenza virus B RNA
 • Parainfluenza virus 1 RNA
 • Parainfluenza virus 2 RNA
 • Parainfluenza virus 3 RNA
 • Parainfluenza virus 4 RNA
 • Respiratory syncytial virus RNA
 • Bordetella pertussis DNA
 • Chlamydophila Pneumoniae DNA (ДНК)
 • Mycoplasma Pneumoniae DNA (ДНК)
 • Legionella Pneumophila DNA

Защо и кога се изследва Респираторни инфекции панел?

Теста се прилага при съмнения за заболяване предизвикано вирус или нетипична пневмония, при рентгенова находка, която е съмнителна за вирусна пневмония, при състояния с повишена температура за повече от два дни и др.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Теста е предназначен за диагностика на назофарингеален секрет, бронхоалвеоларен лаваж или храчка.

 • Как се взима секрета

Гърления секрет се взима като се натиска основата на езика със стерилен инструмент. Натрива се добре тампона, не прекалено силно, сливиците, задната стена на фаринкса, възпалените язвички или гнойните участъци. Транспортира се до 4 часа от вземане на пробата. Може да се вземе секрет и през деня.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Наличието на някои от изследваните причинители може да се тълкува единствено и само в контекста на цялостното състояние на пациента. Нито един от посочените причинители, не се открива при здрави хора, като носителство.

Кои са често задаваните въпроси за Респираторни инфекции панел?

Наличието на някои от изследваните причинители, не изключва необходимостта от изследване и за друга бактериална флора, което налага извършване и на други лабораторни и образни изследвания.

Информация за лекари

Ако се налага да се изследва бронхиален лаваж е важно да се донесе в лабораторията бързо, поради факта че е задължително да се изследва и за микробна флора.

Информация за партьори

Най-добри резултати от изследването се получават, когато за гърлен секрет се използва течна (Амиес) транспортна среда и щифт с „вилозна“ повърхност за обтриване на гърлото. Храчка или бронхиален лаваж задължително трябва да се транспортират в Z епруветка (без добавени консерванти или други в-ва).