Ретикулоцити

Ретикулоцити

Какво е Ретикулоцити?

Ретикулоцитите се образуват в костния мозък. Те са млади еритроцити – преходен стадий в развитието на червения кръвен ред – от оксифилен еритробласт към зрял еритроцит. Могат да се определят мануално – изброяване върху микроскопски препарат, като се използва специално суправитално оцветяване.

Ретикулоцитите се изброяват автоматично с апарат за броене на кръвни клетки, като с този апаратен метод се получават по-точни резултати. Чрез проследяване на броя и типа (степен на зрялост) на ретикулоцитите се получават данни относно регенеративната (възстановителната) способност на костния мозък по отношение на еритроцитите.

Увеличените стойности се обозначават като ретикулоцитоза и са добър прогностичен белег при лечение на анемични състояния (ретикулоцитна криза).

Намалените стойности се обозначават като ретикулоцитопения. Тя е израз на слаба регенеративна способност на костния мозък. Среща се при анемии.

Параметър Стойност
Loinc 60474-4
Мерни единици x10^9/L
Материал EDTA

Референтни стойности по абсолютен брой

Възраст М/Ж М Ж
0-6 месеца 37.0-120.0
6 месеца – 12 год. 29.0-95.0
12 год. – ∞ 24.0-84.0