Рубеола IgM

Рубеола IgM

LOINC 5334-8
Кратко наименование Рубеола (Rubella) IgM
Пълно наименование на теста определяне на IgM антитела срещу рубеолен вирус (Rubella virus)
Мерни единици Index, полуколичествен тест
Методика хемилуминесцентен тест (CLIA)
Други имена anti-Rubella virus IgM immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични
Референтни стойности <0.9 отрицателен, 0.9-1.1 граничен, >1.1 положителен

Какво е Рубеола IgM?

Рубеола (Rubella) – заразяването става по въздушно-капков път. Един от причинителите на TORCH синдрома. Опасно е заразяването по време на бременност –през първия триместър може да доведе до глухота, слепота и засягане на сърцето т.нар. Триада на Грег, след първия триместър риска за намалява. Инкубационен период-2 седмици. В детска възраст детето бива имунизирано с ваксина за морбили, паротит и рубеола, с цел да изгради имунитет срещу причинителите. След имунизация се откриват антителата от клас IgG, които остават доживот.

Маркери за рубеола:

  • Рубеола IgM – при съмнение за остра инфекция
  • Рубеола IgG – говори за носителство и прекарана инфекция. Остава доживот.