СБАЛ по Кардиология, гр. Велико Търново

  1. Home
  2. »
  3. СБАЛ по Кардиология, гр. Велико Търново
Contact Information
Адрес:
ул. Бузлуджа 1, гр. Велико Търново 5000
Description:

СБАЛ по кардиология, Велико Търново е специализирана болница за лечение на сърдечносъдови заболявания.

СБАЛ по Кардиология, гр. Велико Търново е специализирана болница за лечение на сърдечносъдови заболявания. Разполага с модерна материална база, съвременна техника от най-високо ниво и висококвалифицирани специалисти в областта на кардиологията.

Клиники и отделения:

Отделение по кардиологично интензивно лечение
В отделението се извършва денонощна грижа, диагностика, наблюдение и лечение на пациенти в критични фази на заболяването, застрашаващи живота.
Отделение по обща кардиология
Отделението обслужва планови и спешни пациенти с остри сърдечносъдови заболявания и такива в периода след преодоляване на острата фаза на заболяването.
Отделение за неинвазивна кардиология
В отделението се осигуряват денонощни неинвазивни методи за диагностика за пациенти със сърдечносъдови заболявания и други.
Отделение за инвазивна кардиология
В отделението се извършва наблюдение и лечение на пациенти със сърдечносъдови заболявания чрез инвазивни методи на лечение.
Телефон: 062 632020

Send message to moderator