Счупване на шийката на бедрената кост

[lwptoc depth=“1″]

Счупване на шийката на бедрената кост

Счупването на шийката на бедрената кост (fractura colli femoris) е една от най-честите фрактури на бедрената кост, характерна за напредналата възраст. Среще се в по-голям процент в женския пол, поради по-изразените процеси на остеопороза, имащи определено значение за тази травматична увреда. Бедрена шийка се нарича анатомичнат част от бедрената кост, която свързва главата, участваща със ставна повърхност в тазобедрената става, и тялото на същата кост.

От какаво се причинява?

Честотата на този вид фрактура зависи право пропорционално от възрастта на пациентите. Поради увеличаване продължителността на живота, популацията от възрастни хора, при които се среща състоянието се увеличава. Основна причина за лесното настъпване на фрактурата са остеопоротичните процеси, характерни за напредналата възраст. Освен това у старите хора се наблюдава една нестабилност в движенията и забавеност на реакцията, които допълнително допринасят за възникване на такъв вид счупвания.

Какви са болестните промени?

Счупванията според местоположението си са няколко вида. Те могат да са непосредствено до главата на костта (ставната повърхност), могат да бъдат разположени в срединната част на шийката, а може и да са в близост до основата на шийката. Според разместването на бедрената кост спрямо главата счупванията биват валгусно (нарича се още абдукционен и при него бедрената кост се измества във външна посока) и варусно (известно още като аддукционно, коста се измества навътре).

Какви са симптомите?

Варусно счупване:

Неспецифичните симптоми са болка и оток в областта на тазобедрената става. Движенията на засегнатия крайник в тазобедрената става са невъзможни. Крайникът изглежда скъсен, а стъпалото и целият крайник са завъртени навън.

Валгусно счупване:

Често болният дори може да се придвижва сам и се оплаква от болка в засегнатата става, като е налице накуцване. Липсват симптомите характерни за валгусния тип фрактура. Този вид счупване може спонтанно да премине в горния, много по-тежък вариант.

Как се поставя диагноза?

При варусния тип счупване клиничната картина е специфична и в тези случаи прегледът и внимателно снетата анамнеза са достатъчни за поставяне на диагнозата. Във всички случаи е необходимо да се направи рентгенова снимка.

С какво може да се обърка?

Диагностични проблеми могат да настъпят при валгусното счупване, поради бедната и неспецифична симптоматика. Основно то трябва да се разграничи от разтежени и контузия на тазобедрената става.

Как се лекува?

Лечението е оператвно, като се извържва остеосинтеза с различни ортопедични пирони и планти. При възрастни хора над 70г. е добре да се извърши първично ендопротезиране на тазобедрената става.

Как да се предпазим?

Основна е борбата с остеопорозота, която трябва да се води особено активно при жени в менопаузална възраст (виж остеопороза). Възрастните хора трябва да бъдат много предпазливи, особено в зимния сезон при излизане навън. Баните, които позлзват, е добре да са оборудвани с нехлъзгащи се настилки и да имат монтирани специални ръкохватки на удобни места по стените.

Какви са препоръките, след поставяне на дигнозата?

Особено важно е провеждането на системна и целенасочена рехабилитаця от специалист с цел възстановяване на движенията в тазобедрената става в максимален обем.