SHBG Секс хормон свързващ протеин

Секс хормон свързващ протеин медипро
LOINC 13967-5
Кратко наименование SHBG
Пълно наименование на теста Концентрация на SHBG в серум или плазма
Мерни единици nmol/L
Методика Имунохимичен, ECLIA
Други имена SHBG, Секс Хормон Свързващ Протеин
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане Сутрин, до 11 часа, желателно на гладно
Референтни стойности
Мъже 20-49г. 18.3 – 54.1
Мъже над 50г. 20.6 – 76.7
Жени 20-49г. 32.4 – 128
Жени над 50г. 27.1 – 128

Какво е Секс хормон свързващ протеин?

Секс Хормон Свързващ Протеин (SHBG) е транспортен белтък на кръвта за пренос на тестостерон и естрадиол.Представлява голям гликопротеин ( 95kDa )състоящ се от две еднакви субединици. Има време на полуживот около 7 дни и се синтезира главно в черния дроб. Синтезата му се регулира от нивото на естрогена и тестостерона.

Измерва се концентрацията на SHBG в пробата.

Защо и кога се изследва Секс хормон свързващ протеин?

Изследването на SHBG е особено важно в случаите на подозиран андрогенен излишък, който не е демонстриран с нивото на тестостерона.

Условия за взимане на материал, подготовка и манипулация

Взима се Венозна от която се отделя серум или плазма. За да бъде правилно отчетена стойността,ако се работи с плазма трябва да се ползва Li Хепарин с гел!Кръвта трябва да бъде взет сутрин до 11часа, желателно на гладно.

Отклонение от нормалните (референтни) стойности

Повишени нива на SHBG могат да се наблюдават при:

  • възрастни мъже
  • хипертиреоидизъм
  • цироза
  • може да се повиши и при прием на контрацептиви и антиепилептични медикаменти
  • по време на бременност, поради повишените нива на естрогените ( физиологично )

Понижени нива на SHBG се срещат при следните състояния:

  • хипотиреоидизъм
  • Поликистозен Яйчников Синдром ( PCOS )
  • затлъстяване
  • хирзуитизъм, повишени нива на андрогените
  • алопеция, акромегалия

Информация за лекари

За изчисляване на свободния тестостерон ( free Testosteron ) може да се използва следната формула free Testosteron=(total Testosteron/SHBG )*100

Информация за партьори

Ако се работи с плазма, задължително да се използва епруветка с Li хепарин с гел.