Клинична патология на щитовидната жлеза

жлеза_медиПро

Какво е щитовидна жлеза?

Щитовидната жлеза е ендокринен орган, състоящ се от два лоба, свързани с един провлак. Чрез щитовидната жлеза се отделят хормони, които влияят главно върху метаболизма и протеиновия синтез. Хормоните също имат много други ефекти, включително тези, които се развиват. Тироидните хормони трийодтиронин (ТЗ) и тироксин (Т4) са създадени от йод и тирозин. Щитовидната жлеза също така произвежда хормон калцитонин, който играе роля в калциевата хомеостаза.

От какво се регулира хормоналната продукция на щитовидната жлеза?

Хормоналната продукция от щитовидната жлеза се регулира от тиреостимулиращия хормон, отделен от предната част на хипофизната жлеза, който сам по себе си се регулира от тиротропин-освобождаващия хормон, произвеждан от хипоталамуса.

От какво е заобиколена щитовидната жлеза?

Жлезата е заобиколена от васкуларизирана фиброзна капсула, от която излизат съединителнотъканни септи, които разделят паренхима на неправилни по форма дялове. Срезната повърхност е с блестящ кафеникав цвят, което се дължи на наличието на пихтиест колоид.

Хистологично се установява, че всеки един фоликул е заобиколен с богат сноп от капиляри и лимфни съдове, които са отделени от фоликуларния епител чрез тънка базална мембрана. Когато жлезата не е активна фоликулите са тапицирани с кубичен епител. Под влияние на тиреоидстимулиращия хормон епителните клетки придобиват цилиндрична форма. В епитела се наблюдават и парафоликуларни невроендокринни клетки, които се срещат поединично или на гнезда.

Кои са нарушенията, които могат да се наблюдават в клинична патология на щитовидната жлеза?

Различни нарушения могат да се наблюдават в клинична патология на щитовидната жлеза като:

 • Недостатъчна хормонална продукция (хипотиреоза)
 • Усилена хормонална продукция (хипертиреоза)
 • Нормална секреция (еутироза)

Кои са заболяванията на щитовидната жлеза?

Всичките тези симптоми са резултат на морфологични изменения на самата жлеза. Заболяванията нащитовидната жлеза се едни от най-честите ендокринни заболявания, след захарния диабет. Клиничнатапатология на щитовидната жлеза включва следните заболявания:

 • Тиреоидна епителна хиперплазия
 • Хипертиреоидизъм
 • Хипотиреоидизъм
 • Вроден хипотиреоидизъм
 • Микседем
 • Остър тиреоидит
 • Грануломатозен тиреоидит
 • Хроничен лимфоматозен тиреоидит на Хашимото
 • Инвазивен фиброзен тиреоидит
 • Тумори на щитовидната жлеза

Всички посочени заболявания се характеризират с характерна и специфична хистологична картина, която се разпознава от всеки опитен патолог. Необходими са задълбочени познания и голям опит в съответната област за отдиференцирането им.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова