Сифилис (anti-Siphilis)

[lwptoc depth=“2″]

Сифилис (anti-Siphilis)

LOINC 24110-9
Кратко наименование Сифилис
Пълно наименование на теста определяне на IgM и IgG антитела срещу причинителя на сифилис Treponema pallidum
Мерни единици Качествен тест
Методика имуноензимен тест (ELISA)
Други имена тест на Васерман (Wassermann test); anti-Syphilis ELISA, anti-Treponema pallidum antibody enzyme immunoassay
Материал Серум или плазма
Условия за транспорт и стабилност 2-8º C, до 24 часа
Условия за пробовземане няма специфични; препоръчва се сутрин на гладно
Референтни стойности отрицателен; граничен; положителен

Какво е Сифилис (anti-Siphilis)?

Изследване за наличие на антитела срещу причинителя на Сифилис (Treponema pallidum ).Теста е изветен и като тест на Васерман (Wassermann ) което е исторически останало по името на създателя на първия в света тест за Сифилис .В днещно време масово се използва ELISA реакция. Ползването на други методики крие риск от фалшиво отрицателни проби.
При ELISA (високочувствителни ) методи са възможни фалшиво положителни проби ,причинени от антитела при някои автоимунни болести,които се потвърждават или отхвърлят с TPHA методика. Това е сравнително трудоемка и мануална проба ,която се използва след скринингово изследване.В лаборатория Цибалаб се скринират всички проби с ELISA,а положителните се повтарят с TPHA и се определя и титъра на антителата. Теста позитивира след около 25-30 дни след инфектиране.