Силикатози

Какво е силикатоза?

Силикатозата е вид пневмокониоза, причинена от различни силикати от различни екологични и професионални източници. Въпреки че силикатозата е свързана със силикозата както клинично, така и патологично, тя обикновено е по-малко фиброгенна. Силикатът е минерал, съставен от силиций и кислород. Силикатите, от своя страна, произлизат, когато силицийът се комбинира с други аниони и кислород.
Същинските свойства на силикатите ги правят полезни като забавители на огъня, пълнители, катионобменници, катализатори и строителни материали, използвани като строителни камъни, пътни агрегати и леки агрегати за бетон. Примери за силикати включват бентонит, слюда (калиев алуминиев силикат), фелдшпат (алуминиев силикат с калий и натрий), талк (магнезиев силикат) и каолин (хидратиран алуминиев силикат). От тях най-тежки промени в белите дробове предизвикват азбестът и талкът.

Към силикатози принадлежи талкоза, сидероза, алуминоза, азбестоза, берилиоза. В тази статия ще бъдат разгледани по-подробно първите два вида силикатози.

Белодробната талкоза

Белодробната талкоза е белодробно нарушение, причинено от талк. Тя е свързана със силикоза, в резултат на вдишване на талк и силикати. Той също така е свързан с употребата на хероин, където талкът може да се използва като превантивно средство за увеличаване на теглото и уличната стойност. Това е едно от няколкото отбелязани асоциации и възможни рискове от употребата на уличен хероин.
Талкозата може да възникне и при инжектирането на лекарства, предназначени за орално приложение, тъй като талкът присъства в много таблетки и капсули, които се използват интравенозно, като бензодиазепини, декстроамфетамин и опиоиди, предписани с рецепта.

Макроскопски при талкоза белите дробове са дифузно уплътнени, като почти винаги се намират разпространени плеврални сраствания, бронхиектазии, хроничен бронхит и емфизем. В хилусните и бифуркационните лимфни възли се намират отложени много частички от талка и изразено фиброзиране. Микроскопски се намира задебеляване на междуалвеорните преградки, с разрастване в тях, около съдовете и около бронхите на фиброзна тъкан под формата на широки повлекла и малки огнища на склероза (фигура 1). В съединителната тъкан могат да се открият свободно лежащи или разположени в макрофаги талкозни телца. Те имат вид на пръчици с назъбени краища.

Алуминоза

Към силикатози принадлежи aлуминоза. Алуминозата е рестриктивно белодробно заболяване, причинено от излагане на алуминиев прах. Това е форма на пневмокониоза, която може да доведе до белодробна фиброза и може да бъде открита чрез компютърна томография с висока резолюция. Среща се при работещи в самолетостроенето, в производството на пиротехнически средства и при разпрашаване на съдържащи алуминий бои.

Морфологично се установява дифузна интерстициална фиброза с малки полета на пневмосклероза (фигура 2). В алвеолите има много съдържащи алуминий макрофаги.

Автор: д-р Теодора Тотева-Петкова