Скенер на бял дроб

Скенер (компютърна томография) на бял дроб

Компютърната томография, добила популярност като скенер, е съвременен диагностичен метод с рентгенови лъчи, който осигурява срезови образи на белия дроб и всички структури изграждащи гръдния кош.

Получаването на образа при КТ се основава на пролъчването на изключително тънки слоеве от човешкото тяло, което обуславя получаването на фин срез без да интерферира със съседно лежащи органи.

Благодарение на високата си разделителна способност, липсата на суперпониране на структурите и добрата си възпроизводимост, компютърната томография дава възможност за едновременна оценка на всички структури, изграждащи гръдната клетка. Тези особености на изследването определят възможността на метода да демонстрация на болестотворни процеси, дори когато конвенционалната рентгенография е нормална.

Днес компютър-томографското изследване на белия дроб се извършва в рамките на едно максимално вдишване със спирална техника. Оценката задължително се прави поотделно на т.н. белодробен, медиастинален и костен прозорец, позволяващи респективно разделното визуализиране на белодробния паренхим и структурите на гръдната стена и медиастинум

Компютърна томография с контрастна материя

Даването на контрастна материя съпровожда правилно проведеното компютър-томографско изследване на гръдния кош. Преценката на количеството инжектиран контраст, скоростта на въвеждане и времето на скeниранe зависят от целта на изследването и се съобразяват с предварително поставената клинична диагноза. Съвременните апарати дават възможност за разделно контрастиране на белодробните и системните съдове, за оценка на външните им контури и евентуални дефекти в съда, както и за преценка на кръвоснабдяването на болестните процеси.

Техническият напредък в образната диагностика дава възможност за развитие на множество нови методики, водещи до подобряване качеството на образа, увеличаване разделителната способност и намаляване на погълнатата доза. Все по-актуални са рентгеновите методи за едновременно анатомично и функционално изследване на белите дробове с възможности за обемни реконструкции и сравнителен анализ на променящите се плътностни характеристики в различните фази на дишане.