Скенер на черен дроб

Скенер (компютърна томография) на черен дроб

Компютърната томография на черен дроб (ЧД), добила популярност като скенер на ЧД, е съвременен диагностичен метод с рентгенови лъчи, който осигурява срезови образи на черния дроб и неговите структури.

Извършва се с или без контрастно усилване. Интравенозното контрастиране подобрява диагностичния процес, но по-добри резултати за определяне на паренхимните болестни изменения се получават с прилагането на инфузии на контраст в артериалната мрежа.

Кога се използва методът

За повечето чернодробни патологични процеси и тумори компютърната томография се явява „златният стандарт“ в диагностиката на заболяванията, особено със съвременните 16, 64 и 128 слайдови скенери.